Actueel

Op maandag 15 april is de Wijkhopper van Stroomlijn officieel gelanceerd

Op maandag 15 april is de Wijkhopper van Stroomlijn officieel gelanceerd. Het nieuwe voertuig binnen het doelgroepenvervoer van de Drechtsteden werd door de Dordtse wethouder Peter Heijkoop en zijn collega Pieter Paans van de [...]


Categorie: PiM actueelDatum: 16/04/2019

Stroomlijn met de wijkhopper partner van Energieakkoord Drechtsteden

De Drechtsteden willen in 2050 energieneutraal zijn. Met de ondertekening van het Energieakkoord Drechtsteden in februari 2018 wil de regio daarmee koploper zijn in Nederland. De regio weet wat zij wil, maar ook omdat [...]


Categorie: PiM actueelDatum: 03/12/2018

Stroomlijn wint 2e plaats Taxi Innovatie Prijs 2018!

De elektrische Wijkhopper van Stroomlijn kreeg meer dan 30 procent van de stemmen; goed voor de tweede plaats.


Categorie: PiM actueelDatum: 16/10/2018

AIM tegen regiecentrales

Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit geeft tegenwoordig een inhoudelijke reactie op elk bestek dat wordt gepubliceerd voor de inkoop van doelgroepenvervoer. Dat is een goede zaak en de eerste ervaringen van PiM hiermee zijn positief. Het [...]


Categorie: PiM actueelDatum: 30/08/2017

Reactie op modelbestek KNV

KNV heeft samen met o.a. CROW KPV het initiatief genomen om een modelbestek voor het aanbesteden van het doelgroepenvervoer op te stellen. Dit als reactie op de “race to the bottum” zoals KNV de [...]


Categorie: PiM actueelDatum: 30/08/2017

Bestek Jeugdhulpvervoer gepubliceerd

De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) heeft besloten het vervoer van hun jeugdige cliënten onder te brengen bij Stroomlijn. PiM verzorgt de aansluiting van de SOJ op het mobiliteitsplatform en de aanbesteding van het vervoer. [...]


Categorie: PiM actueelDatum: 30/08/2017

Stroomlijn op Taxi-Expo

Op 12 oktober 2017 verzorgt Stroomlijn een sessie op de Taxi Expo van Taxipro. Centraal staan de keuzes die de Drechtsteden hebben gemaakt om tot dit publieke mobiliteitsplatform te komen, de realisatie van het [...]


Categorie: PiM actueelDatum: 30/08/2017

Vervoeraanvragen.nl online

PiM lanceert de website www.vervoeraanvragen.nl. Via deze website kunnen gemeenten gratis een digitaal aanvraagformulier voor het leerlingenvervoer beschikbaar stellen aan ouders/verzorgers. Kijk op www.vervoeraanvragen.nl en probeer het formulier zelf.


Categorie: PiM actueelDatum: 25/07/2017

Update Dashboard Leerlingenvervoer

Het Dashboard Leerlingenvervoer is de applicatie voor het managen van het werkproces rond het leerlingenvervoer van aanvraag tot afrekening. Vanaf schooljaar 2017-2018 werken ook de gemeenten in de Bollenstreek en de BAR-gemeenten met het [...]


Categorie: PiM actueelDatum: 25/07/2017

Succesvolle integratie dagbestedingsvervoer AVAN

Op 1 augustus is in de regio Arnhem het vervoer van ruim 450 cliënten Jeugdwet en WMO-dagbesteding bijna geruisloos overgegaan naar Avan. De instroom van deze doelgroep is mede door PiM voor elf gemeenten [...]


Categorie: PiM actueelDatum: 26/06/2017

Regiotaxi Flevoland naar Munckhof en Witteveen

De komende zes jaar is Regiotaxi Flevoland de verantwoordelijkheid van Munckhof en Witteveen. Die eerste partij gaat de regie verzorgen, terwijl Witteveen het daadwerkelijke vervoer voor zijn rekening neemt. De gemeenten Dronten, Lelystad, Almere en [...]


Categorie: TaxiproDatum: 19/04/2019

Advocaat opent aanval op taxiverordening Amsterdam

Advocaat Peter Kuijper wil met een rechtszaak bereiken dat de gemeente Amsterdam haar taxiverordening aanpast. Onlangs oordeelde de rechter in een kort geding dat de huidige verordening op gespannen voet staat met de rechtsbescherming [...]


Categorie: TaxiproDatum: 18/04/2019

1.200 taxichauffeurs verwacht bij protestmars

Aan de landelijke demonstratie van TTO-taxichauffeurs zullen donderdag zo’n 1.200 mensen deelnemen. Zij zullen een protestmars door Amsterdam lopen en een petitie aanbieden bij de Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma. Daarin wordt gevraagd om een [...]


Categorie: TaxiproDatum: 17/04/2019

Zorgvervoer onder druk door afhankelijkheid overheidsopdrachten

Taxibedrijven die zich in Nederland met zorgvervoer bezighouden, zijn voor hun inkomsten sterk afhankelijk van overheidsopdrachten. De aanbestedingen voor deze opdrachten draaien bovendien in sterke mate om prijs, waardoor er vaak onder de kostprijs [...]


Categorie: TaxiproDatum: 17/04/2019

Duits dieselverbod raakt ook Nederlandse touringcars

Steeds meer Duitse steden voeren een geheel of gedeeltelijk verbod op dieselvoertuigen van voor 2015 in. Keulen deed dat onlangs al; Berlijn, Hamburg, Stuttgart en andere steden volgen in de loop van dit jaar. [...]


Categorie: TaxiproDatum: 16/04/2019

Politie en zorginstelling niet mede schuldig aan neersteken taxichauffeur

Volgens de rechter zijn de politie en zorginstelling Parnassia er niet mede schuldig aan dat een man met psychische problemen in 2016 een taxichauffeur ernstig verwondde. De man was ten tijde van het steekincident net [...]


Categorie: TaxiproDatum: 16/04/2019

Wijkhopper Stroomlijn officieel van start

In Dordrecht en Papendrecht rijdt sinds maandag de elektrische Wijkhopper namens Stroomlijn. Deze dienst is bedoeld om kortere ritten te verzorgen die nu nog vooral door de Drechthopper worden gereden. Later gaat de Wijkhopper [...]


Categorie: TaxiproDatum: 16/04/2019

Amsterdam pakt criminaliteit in taxisector aan

Er zijn veel signalen dat er in de Amsterdamse taximarkt sprake is van ondermijnende criminaliteit. Het gaat dan om onder meer drugshandel, witwassen, fraude, zwartwerken, belastingontduiking, criminelen vervoeren en mensenhandel. De gemeente heeft een [...]


Categorie: TaxiproDatum: 15/04/2019

Taxichauffeurs Eindhoven gaan actie voeren

Ontevreden taxichauffeurs in Eindhoven voeren woensdag een publieksvriendelijke actie om aandacht te vragen voor de problemen die zij ervaren. Hun actie vindt een dag voor de landelijke protestactie van taxichauffeurs in Amsterdam plaats. In Eindhoven [...]


Categorie: TaxiproDatum: 15/04/2019