Aanbesteding Zilveren Kruis ‘belachelijk’ en ‘gekkenwerk’

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 16/05/2019

Aanbesteding Zilveren Kruis ‘belachelijk’ en ‘gekkenwerk’

Vakbond FNV Taxi en brancheorganisatie KNV zijn zeer kritisch op de aanbesteding voor zittend ziekenvervoer die Zilveren Kruis heeft uitgeschreven. Zelfs voor de maximale inschrijfprijs zou er met deze opdracht weinig tot niets te verdienen zijn. Zilveren Kruis geeft echter aan dat over het bestek goed is nagedacht en dat er geen aanleiding is om iets aan de bandbreedte voor de inschrijfprijs te veranderen.

De zorgverzekeraar wil één partij contracteren voor de landelijke regie op circa 900.000 ritten per jaar. Deze partij kan regionale onderaannemers inschakelen voor de uitvoering. De vakbond heeft op dit punt al moeite met het bestek: “Zilveren Kruis stelt in het inkoopdocument dat zij probeert de procedure voor iedere vervoerder open te zetten, maar realistisch gezien is er maar een beperkt aantal partijen dat hierop in kan schrijven.” 

Zilveren Kruis stelt een reeks kwalitatieve eisen aan de uiteindelijke opdrachtnemer. Het gaat dan om het opzetten van een boekingssysteem, het in real time informeren van gebruikers, punctualiteit, klanttevredenheid en de vaardigheid om specifieke doelgroepen te vervoeren. Dat er kwaliteitseisen worden gesteld vindt FNV Taxi begrijpelijk, maar voor de vergoeding die daar tegenover staat, is geen enkel begrip.

‘Belachelijk laag’

Met zowel prijs als kwaliteit zijn 50 punten te halen. Voor de prijs is er een bandbreedte van 1,08 tot 1,22 euro per beladen kilometer, alsmede een instaptarief van 6,48 euro. FNV redeneert dat een inschrijver weliswaar hoger dan 1,08 euro kan inschrijven, maar dat deze partij dan waarschijnlijk van iemand verliest die dichter bij de bodemprijs zit.

De minimale en maximale inschrijfprijs voor deze aanbesteding zijn in de ogen van de vakbond dan ook “belachelijk laag. Zelfs de maximale inschrijfprijs van uw bandbreedte is niet toereikend voor de uitvoering van het vervoer.” Met name korte ritten in stedelijk gebied zouden onmogelijk rendabel kunnen zijn. Bovendien is de mogelijkheid om passagiers te combineren gering als het om bepaalde behandelingen gaat, dus ook daar zou geen efficiëntie te realiseren zijn.

Race naar beneden

De paar grote partijen die hier wel op in kunnen schrijven, zullen volgens de vakbond hun onderaannemers maximaal moeten uitknijpen om er nog wat aan te verdienen. FNV Taxi vreest voor het voortbestaan van bedrijven die binnen deze opdracht ritten gaan aannemen, en daarmee voor de werkgelegenheid in de sector. “Deze inkoopprocedure is een voorbeeld van de race naar beneden. Daar waar de sector dacht dat we niet lager konden zakken, kan dat volgens Zilveren Kruis blijkbaar wel.” 

FNV hoopt dat Zilveren Kruis de inkoopprocedure zodanig wijzigt dat er wel voor reële prijzen kan worden ingeschreven. En werkgeversorganisatie KNV Zorgvervoer & Taxi denkt er ook zo over, legt Hubert Andela uit. “Als KNV gaan wij niet over prijsvorming. Maar verschillende leden geven aan dat de prijs waarvoor Zilveren Kruis wil dat er wordt gereden echt niet kan. Met deze bandbreedte komt het voor de vervoerders neer op de opdracht uitvoeren tegen veel of weinig verlies. Meerdere leden vinden deze aanbesteding dan ook gekkenwerk.”

Verliesgevend

Andela benadrukt dat het gaat om een grote, landelijke opdracht met veel impact op de vervoersmarkt. De leden die het bij KNV aankaarten, zijn allemaal zeer negatief over het bestek. Maar dat betekent nog niet dat niemand er op inschrijft. “Het risico is juist dat er iemand inschrijft op deze landelijke opdracht die zelf de rendabele ritten doet. Voor de rest worden dan onderaannemers gezocht die het proberen en er achter komen dat het werk verliesgevend is. Er ligt een kerkhof vol met bedrijven die het zo is vergaan.”

De vakbond en de werkgeversorganisatie willen dat Zilveren Kruis nog eens goed nadenkt en de bandbreedte voor de inschrijfprijs aanpast. Maar dat gaat niet gebeuren, zo blijkt uit de reactie van de zorgverzekeraar. Die geeft aan eerst met alle belanghebbenden te hebben gesproken. Voor de knelpunten die zij aandroegen, zijn in de inkoopprocedure oplossingen meegenomen. “Zo zijn er eisen opgenomen over hoe de te contracteren regisseur omgaat met het contracteren en vergoeden van in te zetten lokale vervoerders. Een voorbeeld hiervan is het van toepassing laten zijn van de OPOV-regeling.”

Minimale ritvergoeding

De zorgverzekeraar “benadrukt dat zij op zorgvuldige wijze tot vaststelling van de bandbreedte voor het basistarief is gekomen. Zilveren Kruis heeft vanuit haar wettelijke taak als zorgverzekeraar de verplichting om efficiënt in te kopen, zodat zorg beschikbaar en betaalbaar blijft. Daarnaast is voor een goede uitvoering van het zittend ziekenvervoer boven op het basistarief per kilometer een toeslag opgenomen voor rolstoelritten en is er een minimale ritvergoeding van 6 kilometer. De ritten worden berekend aan de hand van de snelste route. Voor een verantwoorde calculatie is gedetailleerde ritinformatie beschikbaar gesteld. Zilveren Kruis is van mening dat de gehanteerde bandbreedte voldoende ruimte biedt voor een reële inschrijving.”

Binnenkort worden de antwoorden gepubliceerd op vragen die zij gesteld over alle aspecten van de aanbesteding, maar Zilveren Kruis wil daar niet op vooruitlopen.

Lees ook: Zilveren Kruis start inkoop zittend ziekenvervoer

Terug naar Berichten