Advocaat opent aanval op taxiverordening Amsterdam

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 18/04/2019

Advocaat opent aanval op taxiverordening Amsterdam

Advocaat Peter Kuijper wil met een rechtszaak bereiken dat de gemeente Amsterdam haar taxiverordening aanpast. Onlangs oordeelde de rechter in een kort geding dat de huidige verordening op gespannen voet staat met de rechtsbescherming van chauffeurs van Toegelaten Taxi Organisaties.

De rechter deed uitspraak in een zaak tussen een taxichauffeur en de Toegelaten Taxi Organisatie (TTO) die hem een maand had geschorst. De rechter zei in zijn uitspraak onder meer dat de Amsterdamse taxiverordening botst met de rechtsbescherming van TTO-chauffeurs. Voor bepaalde overtredingen zijn de TTO’s namelijk verplicht om minimum sancties op te leggen. Voor de chauffeurs is er eigenlijk geen mogelijkheid om daar bezwaar of beroep tegen aan te tekenen.

Volgens advocaat Peter Kuijper, die in het kort geding de taxichauffeur bijstond, is de gemeente niet van plan de taxiverordening aan te passen: enerzijds omdat het een kort geding betreft, anderzijds omdat momenteel al wordt gewerkt aan veranderingen van het taxibeleid in de hoofdstad. De gemeente Amsterdam bevestigt dat het vonnis geen verandering in het huidige stelsel zal veroorzaken. Kuijper wil de veranderingen echter niet afwachten. Hij ziet in de uitspraak in kort geding voldoende aanleiding om de aanval op de Amsterdamse taxiverordening te openen.

Geen eerlijke beoordeling

“Voor overtredingen van de TTO-regels moeten TTO’s volgens de verordening bepaalde sancties opleggen die gelden als minimum norm. Daar mogen ze niet van afwijken. En als ze de sanctie niet opleggen, worden ze zelf gestraft. Dat kun je niet meer spreken van een eerlijke beoordeling en sanctionering”, legt Kuijper de uitspraak in het kort geding uit. 

Volgens hem doet de gemeente nu niets met die uitspraak, omdat het een overweging in een tussenvonnis is en geen uitspraak over de taxiverordening zelf. Een kort geding is een relatief snelle procedure en als de uitkomst daarvan naar tevredenheid van de betrokken partijen is, dan is de kous daarmee af. Anders kan er een veel uitgebreidere bodemprocedure worden aangespannen.

Kuijper ziet in de overwegingen van de rechter in het kort geding “aanleiding genoeg om de aanval op de taxiverordening te openen en deze onderuit te halen. Als de gemeente maling heeft aan wat de rechter in een kort geding zegt, dan moet een bodemprocedure over dit onderwerp maar uitkomst bieden.”

Schadevergoeding voor gemiste inkomsten

De advocaat ziet in het bijzonder ruimte om werk te maken van schadevergoedingen aan TTO-chauffeurs voor inkomstenderving. “Als een chauffeur voor een week of maand wordt geschorst, vallen ook zijn of haar inkomsten voor die periode weg. Als ze dan het recht op bezwaar of beroep tegen zo’n sanctie wordt ontzegd, dan heeft de gemeente samen met de TTO’s de rechten van de chauffeurs geschaad. En dan is een schadevergoeding voor de gemiste inkomsten op zijn plaats”, vindt Kuijper.

Momenteel is Peter Kuijper in kaart aan het brengen namens wie hij de bodemprocedure kan gaan voeren. “Er hebben zich al chauffeurs gemeld die mee willen doen. Ook ben ik in overleg met een TTO en ook daar sluit ik niet uit dan anderen mee gaan doen. Hoe meer partijen zich aansluiten, hoe beter, want dan wordt de klap die je kunt uitdelen zwaarder. Ik hoop echt dat taxichauffeurs begrijpen dat dit een kans is om collectief iets te doen tegen een systeem waar ze het niet mee eens zijn en dat hen benadeelt.”

De gemeente Amsterdam is gevraagd om een reactie op de plannen van Peter Kuijper, maar op dit moment is er geen behoefte om inhoudelijk te reageren. Dat geldt ook nog steeds voor de uitspraak in kort geding van enkele weken geleden. De gemeente bevestigt wel dat die uitspraak nu geen gevolgen heeft voor de taxiverordening.

Lees ook: Taxiverordening Amsterdam botst met rechten taxichauffeurs

Terug naar Berichten