AIM tegen regiecentrales

Terug naar Berichten
Categorie: PiM actueel Datum: 30/08/2017

AIM tegen regiecentrales

Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit geeft tegenwoordig een inhoudelijke reactie op elk bestek dat wordt gepubliceerd voor de inkoop van doelgroepenvervoer. Dat is een goede zaak en de eerste ervaringen van PiM hiermee zijn positief. Het AIM gaat echt inhoudelijk in op het bestek en geeft hier waardevolle aandachtpunten bij.

In de bijlage die het AIM bij deze reactie voegt roept het AIM opdrachtgevers van doelgroepenvervoer op om het fenomeen “regiecentrales” links te laten liggen. Het AIM geeft hier 11 argumenten /overwegingen bij. De oplettende lezer zal zien dat de door AIM aangedragen argumenten niet of nauwelijks steekhouden. Een meer inhoudelijke reactie op de argumenten van het AIM sturen we u op verzoek graag toe.

Het AIM sluit haar bijlage over regiecentrales af met de volgende paragraaf:

 

“Als de regiecentrale dan toch komt …
Kies voor privaat en niet voor publiek. De markt is als geen ander in staat om het vervoer
efficiënt in te plannen. D.m.v. aanbesteden van de regiecentrale kan een private partij
afgerekend worden op niet-efficiënte planning. Deze is ook beter aan te spreken op prestaties
dan een publieke regiecentrale, waarbij bij problemen direct een politiek, bestuurlijk probleem
ontstaat. Een publieke regiecentrale zal ook altijd teveel beschikbaarheid inkopen, om niet
tegen diezelfde politieke problemen aan te lopen. Immers, als er te krap wordt gepland,
klanten niet (goed) worden vervoerd zullen er klachten ontstaan, waarbij de gemeenten en
bestuurders direct op aan worden gesproken.”

 

Aanname die het AIM hier doet is dat opdrachtgevers voor een (publieke) regiecentrale kiezen met als doel efficiencywinst te realiseren. Dat is zeker niet altijd het geval. Uiteraard ligt er een opdracht om efficiënt te plannen (en terecht), maar met (publieke) regie liggen er nog veel meer mogelijkheden voor het realiseren van een kostenefficiënt vervoerssysteem.

Een volgende aanname van het AIM is dat een publieke regiecentrale het vervoer niet zo efficiënt zou kunnen plannen als een private regiecentrale. Stroomlijn bewijst elke dag het ongelijk van het AIM op dit punt.

Het AIM vervolgt door aan te geven dat een private regiecentrale beter aan te spreken is op te geleverde prestatie, waarbij een probleem niet direct een politiek-bestuurlijk probleem is. Wat is nu het doel? Bestuurlijke rust of goed vervoer? Het is inderdaad zo dat de “public-exposure” van bestuurders groter is in een publieke setting. We hebben het dan ook over een voorziening waar in een gemiddelde gemeente enkele duizenden cliënten gebruik van maken. Zo bezien is het wellicht helemaal niet zo vreemd om de bestuurders die er verantwoordelijk voor zijn ook aan te spreken op die verantwoordelijkheid. Misschien is het zelfs wel de beste manier om de “race-to-the-bottum”, zoals KNV de situatie in de branche al vaker heeft gekenschetst, te keren.

Vanuit het perspectief van het AIM (en de partijen die het AIM vormen), is de oproep tegen regiecentrales en zeker publieke regiecentrales wel te begrijpen. PiM roept opdrachtgevers van doelgroepenvervoer op zelf en vanuit de eigen (publieke) belangen een afweging te maken. Wanneer u zelf weet wat u wilt, dan is er altijd een route uit te stippelen om uit te komen waar u wilt zijn. Of dat een model is met een (publieke) regiecentrale? Dat ligt helemaal aan uw ambities en de wensen en mogelijkheden van uw reizigers. PiM denkt graag met u mee.

Vragen of reageren? Neem contact op met Lars Winters.

Terug naar Berichten