Amsterdam pakt criminaliteit in taxisector aan

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 15/04/2019

Amsterdam pakt criminaliteit in taxisector aan

Er zijn veel signalen dat er in de Amsterdamse taximarkt sprake is van ondermijnende criminaliteit. Het gaat dan om onder meer drugshandel, witwassen, fraude, zwartwerken, belastingontduiking, criminelen vervoeren en mensenhandel. De gemeente heeft een programma ontwikkeld voor het aanpakken van deze criminaliteit. Eerst wordt uitgezocht hoe groot de problemen precies zijn, waarna er met handhaving actie tegen ondernomen wordt.

Ondermijnende criminaliteit kan vele vormen aannemen, maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze een bedreiging voor de samenleving kunnen vormen. Criminele activiteiten die de Amsterdamse samenleving het meest bedreigen, zijn drugshandel, mensenhandel, witwassen en fraude. Bepaalde sectoren zijn aantrekkelijk voor criminelen om zulke activiteiten te ontplooien, omdat de regels voor integriteit en transparantie er niet altijd even goed verankerd zijn.

5.000 taxichauffeurs

De horeca is een voorbeeld van zo’n bedrijfstak, maar de taxisector eveneens. Nederland telt bijna 9.000 taxibedrijven, waarvan er zo’n 4.000 werkzaam zijn in de regio Amsterdam/Amstelveen. En van de ruim 11.200 straattaxichauffeurs in het land, hebben er naar schatting zo’n 5.000 Amsterdam en Amstelveen als werkgebied. Een omvangrijke bedrijfstak dus, die al van oudsher aantrekkingskracht uitoefent op criminelen.

De gemeente Amsterdam werkt al langer aan het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Met het programma ‘De weerbare stad’ wordt daar de volgende stap in gezet. Dit programma bevat diverse algemene maatregelen. Daarnaast is er een aanpak ontwikkeld voor de sectoren die het meest vatbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit. Dat zijn in willekeurige volgorde het vastgoed, de horeca, de detailhandel en de taximarkt.

Drugs, wapens, fraude en witwassen

De opsomming voor deze laatste bedrijfstak is niet mals. “De taximarkt kent veel signalen van ondermijning. Het kan daarbij gaan om drugs (gebruik, handel en bezit), witwassen, faillissementsfraude, fraude met verzekeringen en APK, kentekenvervalsing en illegale doorverkoop en- verhuur van vergunningen, chauffeurskaarten en accounts.”

En daarmee houdt het niet op. “Ook het simpele en soms op agressieve wijze weigeren van een rit of klant (bijvoorbeeld vanwege zijn of haar geaardheid) is onwenselijk. Verder komen zwartwerken, wapenbezit en wapenhandel, het vervoeren en faciliteren van criminelen, belastingontduiking, heling en mensenhandel voor.”

Los van ‘De weerbare stad’ wordt er volgens de gemeente al veel gedaan om meer vat te krijgen op de taxisector. Zo komt er een nieuw plan van aanpak Taxi en wordt met het ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat gepraat over de straattaximarkt. In het kader van ‘De weerbare stad’ wordt dit jaar onderzoek gedaan naar de exacte omvang van ondermijnende taxipraktijken. Ook moet in kaart worden gebracht welke chauffeurs er met name vatbaar voor zijn.

Tekort aan capaciteit

De vervolgstap is dan actie in de vorm van handhaving. “De overheid wil zichtbaar optreden en het signaal afgeven dat malafide taxiondernemers ongewenst zijn en aangepakt worden”, wordt daarover gezegd. De diverse vormen van handhaving zijn verdeeld over ILT, politie, Belastingdienst en de gemeente. In de praktijk is er echter een tekort aan capaciteit om te handhaven. Ook de uitwisseling van gegevens tussen de diverse organisaties verloopt vaak gebrekkig. Dat heeft weer invloed op de onderlinge samenwerking en de kwaliteit van de handhaving op straat.

De gemeente Amsterdam ziet de volgende oplossing: “We verbeteren dit met de ontwikkeling van een gezamenlijk dashboard, digitale handhaving, verbetering in informatie gestuurd werken, het ontwikkelen van gezamenlijke instructies/briefings, het voeren van een gezamenlijke planning/agenda en het opstellen van een convenant tussen Belastingdienst en ILT in Regionaal Informatie en Expertise Centrum-verband.”

Lees ook:

Terug naar Berichten