BCT functioneert nog steeds niet zoals bedoeld

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 14/03/2019

BCT functioneert nog steeds niet zoals bedoeld

De boordcomputer taxi zorgt voor degelijke gegevens en daarmee maakt het apparaat goed toezicht mogelijk. Maar omdat de controle en handhaving niet op peil zijn, blijft dat goede toezicht nog uit. Ook andere doelen van de BCT worden mede daardoor nog niet bereikt. De Inspectiedienst Leefomgeving en Transport (ILT) denkt de handhaving in de tweede helft van dit jaar op orde te hebben.

Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. De basis voor haar schrijven is de zogenaamde éénmeting naar de boordcomputer taxi (BCT). Uit een eerdere evaluatie, de nulmeting, kwam naar voren dat de BCT betrouwbaar registreert maar voor verbetering vatbaar is. De tweede evaluatie betreft de eerste helft van 2018. 

“Volgens de éénmeting zijn de gegevens in de BCT deugdelijk, ze kunnen als ze eenmaal zijn ingevoerd niet worden gemanipuleerd. Daarmee maakt de BCT verbreed en verbeterd toezicht mogelijk, maar belemmert het uitblijven van adequate controle en handhaving het bereiken van dat doel. De ILT erkent dit en streeft ernaar de controle met de nieuwe analysetool in de tweede helft van 2019 op orde te hebben.”

Op afstand uitlezen

De ILT werkt aan een vorm van handhaving die meer op risico’s en pakkans gericht is, en daardoor minder arbeidsintenstief en belastend voor alle partijen. De data uit de BCT is voor de inspectie essentieel om het toezicht te verbreden en verbeteren. De ILT is gestart met pilots om te testen hoe data op afstand uitgelezen kan worden. Van Veldhoven heeft verder een wijziging van wetgeving in voorbereiding om het mogelijk te maken dat een BCT-storing ook ter plekke direct kan worden verholpen. Nu moeten chauffeurs daar nog voor naar de werkplaats.

Van Veldhoven geeft aan dat de BCT nog altijd niet functioneert zoals beoogd. Ook de invoering van een nieuwe manier van handhaven door de ILT kost meer tijd dan verwacht. De staatssecretaris heeft met de inspectiedienst afgesproken dat er voor de zomer weer gepraat wordt over de stand van zaken.

Geen vooruitgang

De BCT heeft meer doelen: naast goed toezicht ook veiligheid, een gelijk speelveld, transparantie voor de reiziger en minder lasten voor taxiondernemers. Ten opzichte van de nulmeting is op deze gebieden nog geen noemenswaardige vooruitgang gerealiseerd, schrijft Van Veldhoven. Dat hangt voor een deel samen met de verbeteringen in toezicht en handhaving waar nog aan gewerkt wordt. “Voor lastenverlichtingen voor de branche en transparantie voor de reiziger zie ik in de eerste plaats een opgave voor de branche zelf, omdat de BCT nu al voldoende uitgerust is om hierin een oplossing te bieden.”

Geen alternatief instrument

Het rapport doet ook een aantal aanbevelingen. Van beter en efficienter toezien en handhaven wordt dus al werk gemaakt. “Ook de aanbeveling om alternatieven voor de BCT te verkennen in relatie tot een geleidelijke overgang naar doelregulering neem ik ter harte. Maar vooralsnog is er geen alternatief instrument beschikbaar dat voldoet aan de wettelijke eisen en zet ik in de eerste plaats in op een doelmatiger gebruik van de huidige BCT om het oorspronkelijke doelbereik te verbeteren.”

Lees ook: ‘BCT registreert betrouwbaar maar moet zich verder bewijzen’

Terug naar Berichten