BCT-kaart blijft drie jaar langer geldig

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 04/07/2019

BCT-kaart blijft drie jaar langer geldig

De geldigheid van systeemkaarten voor de boordcomputer taxi (BCT) wordt met drie jaar verlengd tot maart 2023. Dit moet de taxibranche voldoende tijd geven om alle systeemkaarten te vervangen, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Brancheorganisatie KNV had weliswaar om een verlenging van zes jaar gevraagd, maar vindt dat de staatssecretaris hiermee begrip toont voor de taxibranche.

De BCT heeft nog altijd niet gebracht wat ermee werd beoogd, waaronder betere handhaving en minder administratieve lasten. Bovendien zou op 20 maart 2020 de geldigheid van de veiligheidscertificaten van alle BCT-kaarten aflopen. Het gaat om zo’n 35.000 systeemkaarten en ongeveer 65.000 persoonsgebonden kaarten. De sector vreesde een dure en vooral onhaalbare overgang, want het vervangen van de kaarten is nog niet gestart. Daarom pleitte KNV ervoor om de geldigheid van de kaarten met zes jaar te verlengen.

Dat zijn er uiteindelijk drie geworden. Een verlenging is technisch mogelijk, maar staatssecretaris Van Veldhoven heeft ook laten meewegen wat uit veiligheidsoverwegingen wenselijk is. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) concludeert dat het verlengen van de geldigheid van de systeemkaarten met 36 maanden de beste optie is. “Deze verlenging geeft de taxibranche ruimschoots de gelegenheid om de systeemkaarten te vervangen”, schrijft Van Veldhoven aan de Tweede Kamer.

5,3 miljoen euro

Voor de nieuwe systeemkaart in de BCT worden geen kosten in rekening gebracht. Bovendien worden alle persoonsgebonden kaarten voor 1 januari 2020 vervangen door een nieuwe. Alle betrokkenen krijgen kosteloos een nieuwe kaart voor de resterende looptijd. Dit alles kost het ministerie zo’n 5,3 miljoen euro. Het vervangen van de persoonsgebonden kaarten moet eind dit jaar gaan plaatsvinden.

De kosten voor het plaatsen van de nieuwe systeemkaarten zijn voor de branche zelf. Ook is er een software-update nodig om de BCT’s na 20 maart 2020 nog te laten werken. Dat de sector voor deze kosten opdraait, vindt Van Veldhoven “niet onredelijk, omdat de kosten van de registratie van arbeids- en rijtijden in principe door de sector zelf moeten worden gedragen. Ik vertrouw erop, dat met inzet van alle partijen de vervanging van BCT-kaarten zal kunnen slagen.”

Huidige BCT in elk geval tot 2028

Inmiddels loopt er een onderzoek voor alternatieven voor de BCT op de middellange termijn. Vooralsnog zijn er echter geen alternatieven in beeld die aan de wettelijke eisen voldoen. En als die er wel komen, kost het tijd om ze te ontwikkelen. Mochten er toch alternatieven ontstaan, dan kan de huidige manier van arbeids- en rusttijden registreren met de BCT daar tenminste tot 2028 naast bestaan, belooft Van Veldhoven. De BCT zoals we die nu kennen kan dus in elk geval tot dat jaar worden gebruikt.

Reactie KNV

Brancheorganisatie KNV luidde eerder dit jaar dus de noodklok. De verlenging van de geldigheid van de kaarten valt weliswaar korter uit dan gewenst, maar Hubert Andela geeft aan dat de sector zich gehoord voelt door de staatssecretaris. “De 5,3 miljoen euro die IenW nu voor zijn rekening neemt, hadden onze leden niet kunnen betalen. Het is goed dat daar begrip voor wordt getoond.”

Andela is ook te spreken over de belofte dat de BCT zeker tot 2028 in zijn huidige vorm kan worden gebruikt. “We hopen dat er alternatieven voor de BCT worden ontwikkeld, maar we willen niet dat er bijvoorbeeld in 2023 opeens weer een ander apparaat verplicht wordt gesteld. Nu mogen we er op rekenen dat de bestaande BCT in elk geval tot 2028 naast eventuele nieuwe varianten kan bestaan.”

Dat de BCT-kaarten drie jaar langer geldig blijven, vindt Andela eveneens positief. “Door de geldigheid van de BCT-kaarten met drie jaar te verlengen, is er meer tijd om alles goed te laten verlopen. Het vervangen van de systeemkaarten kan dan veel meer gecombineerd worden met het reguliere onderhouden en vervangen van de BCT’s. En dat scheelt gewoon in de kosten.” Overigens hopen KNV en haar leden dat de kosten voor de BCT-kaarten zelf ook worden verlaagd, want in de ogen van de sector rekent Kiwa daar al jaren te hoge prijzen voor.

Lees ook: KNV wil dat BCT-kaart zes jaar langer geldig blijft

Terug naar Berichten