Betaalbaarheid zorgvervoer onder druk door afschaffing BPM-teruggave

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 24/07/2019

Betaalbaarheid zorgvervoer onder druk door afschaffing BPM-teruggave

Het afschaffen van de teruggave-regeling BPM voor taxivoertuigen zal waarschijnlijk kostenverhogend werken in het zorg- en doelgroepenvervoer. Het is niet ondenkbaar dat het vervoersaanbod hierdoor onder druk zal komen te staan. Dat concludeert CE Delft, omdat Sociaal Fonds Taxi gevraagd had om de effecten van deze maatregel te onderzoeken. 

De hoofdvraag in het onderzoek was: gaat de afschaffing van de BPM maatregel leiden tot meer elektrische bussen in het doelgroepenvervoer? CE Delft concludeert dat de maatregel niet positief zal uitpakken. Door de inzet van elektrische (rol)stoelbussen zal de bezettingsgraad dalen, waardoor er meer bussen en chauffeurs nodig zijn om hetzelfde werk te doen. Omdat deze elektrische voertuigen duurder zijn en er ook kosten verbonden zijn aan de laadinfrastructuur, concluderen de onderzoekers dat de kosten voor het zorgvervoer zullen stijgen.

Beschikbaarheid

Daarbij komt verder dat er twijfel bestaat over het aanbod van elektrische voertuigen voor het zorg- en doelgroepenvervoer. Weliswaar is de maatregel bedoeld om de taxibranche te bewegen over te stappen op zuinigere voertuigen, maar de inzet van elektrische (rolstoel)bussen wordt volgens het onderzoek bemoeilijkt door de zeer beperkte beschikbaarheid van deze voertuigen.

Het blijkt dat er verschillende redenen zijn waarom de huidige elektrische busjes nog geen volwaardig alternatief zijn voor de dieselvariant. De belangrijkste is de beperkte actieradius. De voertuigen halen nu een actieradius van 100 kilometer en dat is niet toereikend voor een groot deel van de vervoerders die circa 100.000 kilometer per jaar rijden. Ook beperkend zijn de hoge investeringskosten en dt er vaak slechts ruimte is voor twee rolstoelen. In de dieselvoertuigen zijn dat er drie.

Sociaal Fonds Taxi

De volledige overgang naar elektrisch vervoer binnen het doelgroepenvervoer is op dit moment niet mogelijk, al zou de sector graag willen, concludeert het Sociaal Fonds Taxi. Daarom is de uitvoering van de afschaffing van de teruggave regeling BPM op dit moment niet reëel. De sociale partners in het zorgvervoer pleiten dan ook voor een uitstel van de afschaffing van de teruggave regeling BPM voor taxivoertuigen tot het moment dat de beschikbaarheid van elektrische (rolstoel)bussen en de kosten op een aanvaardbaar niveau zijn.

Lees ook:

Staatssecretaris vindt vervoer met elektrische rolstoelbusjes haalbaar

Terug naar Berichten