Broodwinning in gedrang door duurdere taxiverzekering

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 13/12/2018

Broodwinning in gedrang door duurdere taxiverzekering

Maar liefst 84 procent van de taxiondernemers zag zijn of haar taxiverzekering de afgelopen jaren duurder worden, in de meeste gevallen met enkele of vele tientallen procenten. In 2019 krijgt ruim 70 procent met zulke prijsverhogingen te maken. Mede hierdoor denkt 60 procent niet meer genoeg te kunnen verdienen met taxivervoer. Dat en meer blijkt uit een enquête van TaxiPro over dit onderwerp.

Van de mensen die de enquête invulden is driekwart zelfstandige zonder personeel. 15 procent heeft 1 tot 10 werknemers. Een groep van 4 procent heeft meer dan 100 medewerkers, de overige 6 procent zit tussen 10 en 100 personeelsleden in. Niet verrassend is dat de grootste groep over één taxivoertuig beschikt (63 procent) of over één tot tien voertuigen (ruim een kwart). De respondenten zijn werkzaam in de opstapmarkt, bestelmarkt, het contractvervoer of in een combinatie van die markten.

Bij de sinds eind vorig jaar vaak genoemde verzekeraar De Vereende is slechts 7 procent van de respondenten verzekerd met zijn of haar taxi(’s). Van twee andere verzekeraars, Centraal Beheer en Avero Achmea, werd onlangs bekend dat hun taxiverzekeringen fors duurder worden en bovendien aan strengere voorwaarden verbonden zijn. Van de mensen die de enquete invulden, zit een kwart bij Avero Achmea en 18 procent bij Centraal Beheer. Andere partijen die veel worden genoemd zijn onder meer Allianz, ASR, Nationale Nederlanden, Voogd en Voogd, Meeus en Merkelbach. Ruim 90 procent heeft zijn taxi(’s) verzekerd via een tussenpersoon.

100, 200 of 300 procent

Is uw taxiverzekering de laatste jaren duurder geworden? Ja, zegt 84 procent. Nog eens 9 procent zegt van niet, de rest weet het niet. Gevraagd naar hoeveel duurder de taxiverzekering de laatste jaren is geworden, ontstaat een zeer gevarieerd beeld. In sommige gevallen gaat het om een paar procent, maar veel vaker om enkele of zelfs vele tientallen procenten die de taxiverzekering duurder is geworden. Een enkeling spreekt zelf van 100, 200 of 300 procent duurder.

Wordt uw taxiverzekering in 2019 duurder? Ruim 71 procent zegt van wel, een kwart weet het (nog) niet. Verder ook hier dat beeld dat een enkeling zijn verzekering een paar procent duurder ziet worden, maar de meesten enkele of vele tientallen procenten. 100 procent duurder wordt diverse keren genoemd, net als 300 procent duurder. Iets minder dan de helft ziet de voorwaarden van de verzekering worden aangepast. Met name het eigen risico wordt verhoogd. Ruim 40 procent weet niet of de voorwaarden veranderen.

Uber-chauffeurs

Bijna de helft van de respondenten zegt niet te weten waarom de taxiverzekering duurder wordt. De 44 procent die dat wel weet, geeft aan dat er in de branche gewoon te veel schades worden gereden om dat met de bestaande premies te kunnen dekken. In opvallend veel gevallen wordt daarbij verwezen naar Uber-chauffeurs die het vak niet zouden beheersen. Meer in zijn algemeenheid wordt door veel mensen het dereguleren van de taximarkt genoemd. “Het wordt niet meer beschouwd als een vak. Iedereen kan zomaar beginnen”, zegt iemand daarover.

Dan naar de hamvraag voor een taxiondernemer: maken de hogere premies en strengere voorwaarden voor taxiverzekeringen het nog wel mogelijk om genoeg te verdienen? Maar liefst 60 procent zegt dat van niet. Een groep van 20 procent denkt nog wel genoeg te kunnen verdienen; nog eens 20 procent weet het niet. Verschillende mensen zeggen te overwegen om te stoppen, ook vanwege andere nadelen zoals het afschaffen van de BPM-teruggave. Ruim de helft denkt dat het ergste nog niet achter de rug is met verzekeringen die steeds duurder worden.

Geen steun van politiek

Uit de antwoorden komt ook naar voren dat de meeste mensen het liefst gewoon doorgaan omdat ze taxichauffeur een mooi vak vinden. Maar erg gesteund door de politiek en brancheorganisaties voelen zij zich niet. Op de vraag of zij de problemen met taxiverzekeringen serieus genoeg nemen, zegt 94 procent dat dit niet het geval is. In de reacties wordt nog de nuance gemaakt dat de brancheorganisaties (mogelijk) wel genoeg doen op dit thema, maar de landelijke politiek zeker niet.

Gevraagd naar mogelijke oplossingen voor de problematiek kwamen maar liefst ruim 200 suggesties binnen. En die komen vrijwel allemaal op het volgende neer: scheer niet de hele sector over één kam, maar beoordeel elke aanvraag voor een taxiverzekering op zichzelf. Zo lijden mensen die al jaren schadevrij rijden niet onder degenen die er een potje van maken. In het verlengde daarvan wordt ook door velen gepleit aan strengere eisen voor chauffeurs, zodat niet meer zomaar iedereen achter het stuur van een taxi kan kruipen.

Lees ook:

Terug naar Berichten