B&W Rotterdam: Trevvel in 2018 ruim voldoende

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 04/02/2019

B&W Rotterdam: Trevvel in 2018 ruim voldoende

Na de wat moeizame start heeft Trevvel het doelgroepenvervoer in Rotterdam nog in zijn eerste jaar op een ruim voldoende niveau gebracht. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad van Rotterdam.

In 2018 was er met enige regelmaat wat te melden over Trevvel, met name omdat er in de eerste weken de nodige opstartproblemen in de uitvoering waren. Maar het nieuwe systeem voor doelgroepenvervoer in Rotterdam kreeg snel de stijgende lijn te pakken en trok deze ook door, meldde wethouder Sven de Langen begin februari vorig jaar. Er was toen sprake van een op dat moment acceptabel niveau, al werden er wel diverse verbetermaatregelen afgesproken.

In april meldde De Langen dat Trevvel de valste start te boven was gekomen en zijn zaakjes goed op orde had. Daar is in de rest van het jaar geen verandering in gekomen, zo valt te lezen in de meest recente brief aan de gemeenteraad over dit onderwerp. In de loop van 2018 was er nog een belangrijk moment met de instroom van het leerlingenvervoer. 

Maar, zo schrijft het college nu: “De start van het leerlingenvervoer is over het algemeen goed verlopen. Dit kwaliteitsniveau is de afgelopen maanden gehandhaafd, zoals blijkt uit de cijfers rondom stiptheid, klachten en telefonische bereikbaarheid.”

Boven de 92 procent

Trevvel vervoert inmiddels elke dag zo’n 7.000 mensen. Voordat het leerlingenvervoer aansloot, waren dat er ongeveer 3.250. Bij dat groeiende aantal gebruikers geldt dat Trevvel Samen en Trevvel Route doorgaans boven de 92 procent scoren als het om punctualiteit gaat. Dit percentage is in het doelgroepenvervoer een gebruikelijke streefwaarde. Op dagen dat die norm niet wordt gehaald, is dat te verklaren door zaken als het weer, files, omleidingen of uitval van de ICT-infrastructuur. 

“De hoge mate van stiptheid, korte wachttijden bij het klantcontactcenter en een gering aantal klachten bevestigen dat de kwaliteit van de dienstverlening van Trevvel in de basis op orde is”, valt in een toelichting op de prestatiecijfers te lezen. Bij de genoemde aantallen reizigers is het volgens het college onvermijdelijk dat er wel eens iets mis gaat. “Dergelijke meldingen worden in de praktijk in bijna alle gevallen snel, efficiënt en naar tevredenheid van de cliënt opgelost. In een enkel geval kost dit meer moeite en/of is een maatwerkoplossing vereist.”

Klanttevredenheid

De cijfers worden ondersteund door een klanttevredenheidsonderzoek dat Trevvel zelf liet uitvoeren. Gemiddeld kwam daar een rapportcijfer 7,7 uit voort. Daarmee is het nog geen tijd om achterover te leunen, want de vervoersorganisatie wil de komende jaren de klanttevredenheid verder verhogen. 

“Gelet op het voorgaande wordt geconstateerd dat de dienstverlening van Trevvel nog binnen het eerste jaar van de overgang op een ruim voldoende niveau is gekomen”, schrijft het college. Het is wat B&W dan ook niet meer nodig om zoals afgelopen jaar vrij regelmatig met voortgangsrapportages te komen. Een jaarlijkse rapportage moet in principe volstaan.

Terug naar Berichten