PiM actueel

Stroomlijn van Partners in Mobiliteit ontvangt prijs voor Wijkhopper.

Tijdens de feestelijke uitreiking van de Innovation Award ZHZ 2019 ontving Stroomlijn, een product van PiM, een prachtige ‘Speciale Vermelding’. Met de Wijkhopper als aangemelde innovatie, kreeg Stroomlijn deze prijs voor niet alleen het [...]


Categorie: PiM actueelDatum: 24/05/2019

Op maandag 15 april is de Wijkhopper van Stroomlijn officieel gelanceerd

Op maandag 15 april is de Wijkhopper van Stroomlijn officieel gelanceerd. Het nieuwe voertuig binnen het doelgroepenvervoer van de Drechtsteden werd door de Dordtse wethouder Peter Heijkoop en zijn collega Pieter Paans van de [...]


Categorie: PiM actueelDatum: 16/04/2019

Stroomlijn met de wijkhopper partner van Energieakkoord Drechtsteden

De Drechtsteden willen in 2050 energieneutraal zijn. Met de ondertekening van het Energieakkoord Drechtsteden in februari 2018 wil de regio daarmee koploper zijn in Nederland. De regio weet wat zij wil, maar ook omdat [...]


Categorie: PiM actueelDatum: 03/12/2018

Stroomlijn wint 2e plaats Taxi Innovatie Prijs 2018!

De elektrische Wijkhopper van Stroomlijn kreeg meer dan 30 procent van de stemmen; goed voor de tweede plaats.


Categorie: PiM actueelDatum: 16/10/2018

Stem nu voor de Taxi Innovatie Prijs 2018

De afgelopen maanden zijn er diverse aanmeldingen voor de Taxi Innovatie Prijs binnengekomen. Dat heeft geresulteerd in vijf genomineerde producten en diensten. Op de website vindt u van elke nominatie een korte omschrijving, inclusief [...]


Categorie: PiM actueelDatum: 01/10/2018

Klanttevredenheid Drechthopper verbeterd, pilot Wijkhopper geslaagd

Ouderen en wmo-pashouders in de regio Drechtsteden gaven de Drechthopper in 2017 gemiddeld een rapportcijfer 8,0. In 2016 was dat nog een 7,7. Wel zouden ze soms graag minder lang wachten en kortere ritten [...]


Categorie: PiM actueelDatum: 09/06/2018

AIM tegen regiecentrales

Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit geeft tegenwoordig een inhoudelijke reactie op elk bestek dat wordt gepubliceerd voor de inkoop van doelgroepenvervoer. Dat is een goede zaak en de eerste ervaringen van PiM hiermee zijn positief. Het [...]


Categorie: PiM actueelDatum: 30/08/2017

Reactie op modelbestek KNV

KNV heeft samen met o.a. CROW KPV het initiatief genomen om een modelbestek voor het aanbesteden van het doelgroepenvervoer op te stellen. Dit als reactie op de “race to the bottum” zoals KNV de [...]


Categorie: PiM actueelDatum: 30/08/2017

Bestek Jeugdhulpvervoer gepubliceerd

De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) heeft besloten het vervoer van hun jeugdige cliënten onder te brengen bij Stroomlijn. PiM verzorgt de aansluiting van de SOJ op het mobiliteitsplatform en de aanbesteding van het vervoer. [...]


Categorie: PiM actueelDatum: 30/08/2017

Stroomlijn op Taxi-Expo

Op 12 oktober 2017 verzorgt Stroomlijn een sessie op de Taxi Expo van Taxipro. Centraal staan de keuzes die de Drechtsteden hebben gemaakt om tot dit publieke mobiliteitsplatform te komen, de realisatie van het [...]


Categorie: PiM actueelDatum: 30/08/2017