Controle liftplateaus rolstoelbus niet meer in APK

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 12/06/2018

Controle liftplateaus rolstoelbus niet meer in APK

Het controleren van liftplateaus in rolstoelbussen valt sinds kort niet meer onder de APK-keuring. In plaats daarvan worden gespecialiseerde keuringsbedrijven ingezet die ook kunnen oordelen over de Arbo-technische staat van de rolstoelliften. Volgens RAI Vereniging zorgt deze nieuwe aanpak ervoor dat de veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de personenlift beter word gewaarborgd.

Tot voor kort, 20 mei jongstleden, werd bij Algemeen Periodieke Keuringen van taxibusjes wel naar de liftplateaus gekeken. Daarbij ging het echter om de permanent aanwezige eisen, zoals goede bevestiging aan de taxi en goed functioneren van de lift. Maar naar de aspecten op het gebied van arbeidsomstandigheden werd niet zozeer gekeken, waardoor er bij dit soort keuringen volgens RAI Vereniging sprake was van schijnveiligheid.

Veiligheid

De brancheorganisatie is ook van mening dat APK-keurmeesters onvoldoende technisch zijn onderlegd om deze specialistische keuringen goed uit te kunnen voeren. “Dit is nu verholpen door de keuring uit de APK-eisen te halen en onder te brengen bij gespecialiseerde keuringsbedrijven. Op die manier wordt in één keuring zowel op de permanent aanwezige eisen gecontroleerd, als op de Arbo-technische veiligheid van de lift.”

Europese normen

Voor personenliften is een verplichte jaarlijkse keuring op arbo-technische aspecten van kracht. Daarvoor kunnen ondernemers ook terecht bij LPK-erkende bedrijven, wat staat voor Laadkleppen Periodieke Keuring. LPK is mede op initiatief van RAI Vereniging tot stand gekomen. Gecertificeerde keurmeesters controleren de lift op grond van Europese normen en kunnen daar ook een keurmerk voor afgeven. RAI vindt de keuring van groot belang om veilig personen te kunnen vervoeren en adviseert dan ook dat de liften jaarlijks worden gecontroleerd.

Terug naar Berichten