De Vereende: ’Premie taxiverzekering nu eerlijk’

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 14/02/2019

De Vereende: ’Premie taxiverzekering nu eerlijk’

Steeds meer taxiondernemers klopten de laatste jaren voor hun taxiverzekering aan bij de Vereende, het vangnet voor schadeverzekeringen in Nederland. Deze aanbieder wordt vaak voor erg duur versleten, maar volgens de Vereende waren taxiverzekeringen van reguliere aanbieders juist jarenlang aan de lage kant. “De gemiddelde premie voor een taxiverzekering groeit nu naar een niveau dat beter past bij de gemiddelde schade”, aldus Bert Sonneveld van de Vereende.

Sonneveld is bij het bedrijf uit Rijswijk verantwoordelijk voor marketing en acceptatie. Dat laatste betreft het beleid om bepaalde risico’s wel of niet te verzekeren, en te bepalen tegen welke premie en voorwaarden. De Vereende is er voor personen en bedrijven die bij andere verzekeraars niet terecht kunnen, om wat voor reden dan ook. Die schadeverzekeraars zijn zelf de aandeelhouders van de Vereende, dat alleen via assurantie-adviseurs verzekert.

De afgelopen jaren is het lastiger geworden om taxi’s verzekerd te krijgen bij reguliere aanbieders, waardoor steeds meer taxiondernemers bij de Vereende aankloppen. “Eind 2017 werd het weer moeilijker om taxi’s regulier verzekerd te krijgen. Daardoor kregen wij meer aanvragen. En in 2018 zette dat door.” Een soortgelijke trend vond overigens ook in de jaren ’90 van de vorige eeuw al plaats.

Niet drie keer zo duur

De Vereende is qua premies duurder dan standaard verzekeraars. Dat heeft met de werkwijze  te maken. “Bij aanvragen wordt naar individuele risico’s gekeken. Dat is een arbeidsintensief proces dat kosten met zich meebrengt en dat wordt deels vertaald in de premie”, legt Sonneveld uit. “Maar ik hoor vaak dat we twee of drie keer zo duur zijn als andere aanbieders en dat klopt gewoon niet. Het is lastig precies te zeggen, maar we zijn gemiddeld beduidend minder dan twee keer zo duur.”

De afgelopen anderhalf jaar trokken steeds meer verzekeraars zich deels of helemaal terug uit taxiverzekeringen. De inkomsten uit premies dekken voor hen niet de schades die de branche maakt. Maar dat is niet iets van de laatste tijd. De schadefrequentie blijft stabiel en er zit wat groei in gemiddelde last van de taxischades, maar dat is in soortgelijke sectoren (waaronder auto’s van particulieren) ook het geval. Volgens de Vereende is de taximarkt is voor verzekeraars al langere tijd een verlieslatende post. Uiteindelijk zijn ze taxi’s daardoor steeds meer als onverzekerbaar gaan zien.

Premievoordeel taximarkt

Sonneveld legt uit dat dit ook met de premies te maken heeft. “Onze premies zijn hoger dan bij reguliere verzekeraars, maar bij veel verzekeraars zijn de premies voor taxiverzekeringen juist jarenlang aan de lage kant geweest. Dat is de laatste tijd al sterk naar elkaar toegegroeid. Als het om premies ging, had de taximarkt lange tijd een voordeel. Nu groeit de gemiddelde premie voor een taxiverzekering naar een niveau dat beter past bij de gemiddelde schade. Er is nu veel meer sprake van een eerlijke prijs.”

Door al deze ontwikkelingen resteert er nog een handvol reguliere aanbieders van taxiverzekeringen. Het vangnet dat de Vereende biedt, wordt steeds vaker gebruikt. In ruim een half jaar zag het bedrijf zijn aandeel in de taximarkt groeien van zo’n 5 naar ongeveer 10 procent. Een aantal partijen zou per 1 januari stoppen met taxiverzekeringen of de premies en voorwaarden fors aanscherpen, maar dat is doorgeschoven naar 1 april. Dus er komt rond die datum nog wel wat vraag naar taxiverzekeringen bij, verwacht de Vereende.

Onverzekerd

Vanuit een verzekering bij de vangnetvoorziening vinden veel taxiondernemers vroeg of laat hun weg weer naar een reguliere aanbieder. Tenminste, dat nemen ze bij de Vereende aan. In de praktijk rijden er momenteel ruim 1.500 taxi’s onverzekerd rond. “Het is niet goed om onverzekerd te zijn, om allerlei redenen”, benadrukt Sonneveld, “maar uiteindelijk is dit een verantwoordelijkheid van de taxiondernemer. Een goed functionerende verzekeringsmarkt, in combinatie met goede handhaving, kan eraan bijdragen dat er zo min mogelijk onverzekerde auto’s en taxi’s zijn.”

Onlangs trok het Verbond van Verzekeraars aan de bel: er moet iets veranderen, anders kunnen er straks misschien echt geen taxi’s meer verzekerd worden. En ook aan de rekbaarheid van het vangnet zit een grens. De Vereende heeft weliswaar minder harde winstdoelstellingen maar moet wel zwarte cijfers schrijven, dus uiteindelijk houdt het een keer op met onrendabele verzekeringen. Anderzijds zijn premies die maar sterk blijven groeien uiteindelijk voor niemand meer op te brengen.

Meedenken

“De sector moet zelf die handschoen oppakken om de veiligheid te vergroten. Dat kan met behulp van technologische hulpmiddelen, met opleiding of training, in de werkwijze van ondernemingen zelf, noem maar op. En misschien ook wel met extra regulering in een overvolle taximarkt. Uiteraard denken wij waar mogelijk ook mee in het vergroten van de veiligheid en het terugdringen van de schades. Dat doen we al volop in bij de maaltijdbezorgers en zo’n rol kunnen we mogelijk ook in de taxibranche spelen. Maar de verandering die er moet komen, begint bij de taxibranche zelf.”

Lees ook:

Terug naar Berichten