Definitief akkoord nieuwe cao Taxivervoer

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 19/06/2018

Definitief akkoord nieuwe cao Taxivervoer

Er is groen licht voor een nieuwe cao Taxivervoer. De leden van vakbonden CNV en FNV en van KNV Taxi en Zorgvervoer hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De lonen worden op twee verschillende momenten telkens met 2 procent verhoogd. Ook is de OPOV-regeling op diverse punten aangepast.

CNV, FNV en KNV kwamen onlangs al tot een principe-akkoord voor een nieuwe cao. Dat onderhandelingsresultaat werd voorgelegd aan de leden van de drie organisaties. En een meerderheid van die leden stemde met de plannen in. Daardoor komt er een nieuwe cao voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. In die periode krijgen de werknemers er op twee momenten 2 procent loon bij.

KNV-directeur Hubert Andela zegt daar het volgende over:  “De voorziene loonstijgingen zijn weliswaar fors voor een markt die gekenmerkt wordt door bijzonder scherpe prijsconcurrentie, maar onze leden kiezen ervoor om de lonen van hun werknemers in de pas te laten lopen met die van andere sectoren in onze economie.”

Kleinere aanbestedingen

Een belangrijk punt is ook de aanpassing voor de regeling van overgang van personeel bij overgang van vervoer, kortweg OPOV. In de nieuwe opzet wordt het doen van een baanaanbod aan het personeel ook bij kleinere aanbestedingen verplicht. De regeling geldt voortaan ook voor uitzendkrachten en als er tussentijds van onderaannemers of contractpartij wordt gewisseld.

Verder zijn er afspraken gemaakt inzake de verloonde tijd, standplaatsen en onderbrekingen. Voor ziektegevallen vanaf 1 januari 2019 geldt dat de eerste twee maanden voor 70 procent wordt doorbetaald. Daarna wordt, tot maximaal 104 weken, 90 procent doorbetaald. De feestdagentoeslag, die tijdens onderhandelingen voor de vorige cao nog leek te sneuvelen, blijft in de nieuwe cao van kracht.

Geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden

De onderhandelingsinzet van KNV was vooral om te komen tot een eenvoudige, eenduidige en goed te controleren cao. Andela: “De leden van KNV Taxi en Zorgvervoer hechten aan goede en duidelijke arbeidsvoorwaarden voor hun medewerkers. We willen géén concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Doorgaan met een intensieve controle op de naleving van de cao hoort ook bij het streven.” Tegelijk met het bereiken van een akkoord over de taxi-cao werd een akkoord bereikt over de cao SFT (Sociaal Fonds Taxi), die voor een periode van tweeënhalf jaar wordt afgesloten.

Stakingen

De kogel is wat alle betrokkenen betreft nu door de kerk, maar dat was een jaar geleden ook het geval. Ook toen stemden de leden met het onderhandelingsresultaat in. Bij het opstellen van de definitieve teksten kwam er echter alsnog een onoverkomelijk verschil van inzicht aan de oppervlakte. Daarop liep de cao alsnog stuk. Vervolgens werd de lopende cao stilzwijgend verlengd, maar dwongen de leden van FNV Taxi met stakingen alsnog een loonsverhoging van 3 procent af.

Lees ook:

Terug naar Berichten