DVG en franchisenemers winnen diverse aanbestedingen

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 13/09/2017

DVG en franchisenemers winnen diverse aanbestedingen

Aan De Vier Gewesten (DVG) en zijn franchisenemers zijn de afgelopen tijd weer verschillende vervoerscontracten gegund. Het gaat in de meeste gevallen om opdrachten voor leerlingenvervoer.

Dat geldt bijvoorbeeld voor Raalte. TCR Vervoer uit Raalte zelf neemt het stokje over van Willemsen-De Koning. Op 4 september is gestart met het vervoer van zo’n 120 scholieren. In Steenbergen is het leerlingenvervoer voorlopig aan DVG toegekend. Voor Taxicentrale Renesse / TCR en REVO Taxi betreft het een nieuwe opdracht met een maximale looptijd van acht jaar. Met de inschrijving werd vooral goed gescoord op kwaliteit.

Enige inschrijver

Het doelgroepenvervoer Leiden is definitief gegund aan DVG . Dat ging niet helemaal vanzelf. Perceel 1 (leerlingenvervoer) werd gewonnen, maar volgens het bestek was het dan niet meer mogelijk om perceel 2 (vervoer medewerkers sociale werkplaats) eveneens te winnen. DVG was met franchisenemers A-Tax de Vries uit Hillegom echter de enige inschrijver op dat perceel. Daarom besloot de opdrachtgever alsnog om beide percelen aan DVG en A-Tax te gunnen. Het betreft een contractperiode van vijf jaar, met nog maximaal twee verlengingen van een jaar.

Van de vier percelen leerlingenvervoer waar in de gemeente Westland sprake van is, schreef DVG er met Van Meteren Vervoer uit Kwintsheul op slechts één in. Dit perceel werd wel in de wacht gesleept. In Breda ging DVG met de percelen 1 en 3 van het leerlingen- en gymvervoer aan de haal. Taxicentrale Renesse rijdt in beide percelen. Vos Taxi en Touringcars en Vanderwou rijden eveneens ritten in perceel 1.

Collegevervoer

Voor het busvervoer schoolzwemmen kwam DVG met Van den Heuvel uit Benthuizen als winnaar tevoorschijn. Voor één perceel van het leerlingenvervoer in Lingewaal gebeurde dat met de Haars Groep, en in Moerdijk met Taxicentrale Renesse. In de gemeente Oirschot neemt Taxibedrijf van Gerwen het vervoer van scholieren de komende jaren voor zijn rekening. Het collegevervoer in Bergen op Zoom gaat naar REVO Taxi uit Bergen op Zoom.

Terug naar Berichten