Geen extra standplaatsen op station Assen

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 24/12/2018

Geen extra standplaatsen op station Assen

Bij het vernieuwde treinstation van Assen komen geen extra standplaatsen voor taxi’s. De tijdelijke extra standplaatsen die in het leven waren geroepen, worden weer opgeheven. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders in Assen besloten.

Door de plaatselijke taxibranche is er eerder dit jaar meerdere malen aandacht gevraagd voor de situatie met de standplaatsen bij het station. Toen dat na een verbouwing feestelijk heropend werd, bleek er niet aan een standplaats voor taxi’s te zijn gedacht. Die riepen de chauffeurs zelf maar in het leven, iets waar de gemeente voor dat moment mee akkoord ging.

Later bleek de standplaats niet aan de eisen van de branche te voldoen. Zij vonden de vijf beschikbare plaatsen te weinig en vonden ook dat het aan een goede bufferzone ontbrak, zodat wachtende taxi’s het risico liepen om beboet te worden. Om hun wensen kracht bij te zetten, dreigden de chauffeurs met een blokkade van het stationsgebied.

Vraag naar taxi’s

Dat dreigement werkte in die zin dat de gemeente in gesprek ging met de chauffeurs en het aantal standplaatsen tijdelijk uitbreidde door de Kiss & Ride-locatie in te perken. Vervolgens werd er onderzoek gedaan naar de noodzaak om het aantal standplaatsen definitief uit te breiden. Maar dat onderzoek heeft volgens B&W duidelijk gemaakt dat er niets hoeft te veranderen.

Het aantal standplaatsen past in het ontwerp van het stationsgebied als geheel, zo wees het onderzoek uit. “Op basis van de vraag naar taxi’s is er geen aanleiding om het aantal taxistandplaatsen uit te breiden”, schrijft het college. “De twee tijdelijke taxistandplaatsen worden weer opgeheven.”

Terug naar Berichten