‘Geldigheid TTO-vergunning Den Haag omlaag naar twee jaar’

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 11/01/2019

‘Geldigheid TTO-vergunning Den Haag omlaag naar twee jaar’

Burgemeester en wethouders van Den Haag willen de geldigheidsduur van vergunningen voor Toegelaten Taxi Organisaties terugbrengen van vijf naar twee jaar. Met die kortere geldigheid denkt de gemeente makkelijker te kunnen inspelen op de vele en snelle ontwikkelingen in de taximarkt.

Den Haag voerde in mei 2014 een taxiverordening in. Sindsdien mogen in de Haagse opstapmarkt  alleen taxichauffeurs werken die bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO) zijn aangesloten. TTO’s hebben een door de gemeente verstrekte vergunning nodig die vijf jaar geldig is. In mei van dit jaar verloopt dus de geldigheid van de eerste vergunningen die zijn verstrekt. 

Volgens het college van burgemeester en wethouders is er de afgelopen vijf jaar echter van alles veranderd in de taxibranche. En waarschijnlijk zal ook de komende jaren niet alles bij het oude blijven. “Door de komst van innovatieve mobiliteitsoplossingen, apps, elektrificering, deelsystemen en Mobility as a Service staat de opstapmarkt onder druk”, schrijft het college.

Niet meer logisch

Mensen zijn bijvoorbeeld veel meer taxi’s via apps gaan bestellen en er vindt een geleidelijke overstap naar elektrisch rijden plaats. Het college is zich bewust van wat er allemaal veranderd is. En men wil graag een vinger aan de pols houden van ontwikkelingen in de nabije toekomst en de gevolgen daarvan voor de taxibranche. Bovendien wordt momenteel de taxiverordening geëvalueerd. De uitkomsten daarvan gaan mede bepalen of taxibeleid en taxivervordening veranderd worden.

Met het oog op wat er allemaal nog kan gaan veranderen, vinden burgemeester en wethouders het niet meer logisch om TTO-vergunningen voor een periode van vijf jaar te verlenen. Zij stellen daarom aan de gemeenteraad voor dat die geldigheid wordt verlaagd naar twee jaar. Dat moet ruimte bieden om veel sneller op grote ontwikkelingen in de taximarkt in te spelen. Deze aanpassing moet per 1 februari gaan gelden. De gemeenteraad neemt er later deze maand een beslissing over. 

Terug naar Berichten