Gemeente Veldhoven blijft leerlingenvervoerder verwijten maken

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 15/07/2019

Gemeente Veldhoven blijft leerlingenvervoerder verwijten maken

Taxibedrijf van Gerwen en de gemeente Veldhoven zitten nog steeds niet op één lijn als het over het plaatselijke leerlingenvervoer gaat. De vervoerder won een kort geding over de kwestie, maar wil ook geld zien voor geleden schade. De gemeente respecteert het oordeel van de rechter, maar blijft tegelijk volhouden dat het vervoer niet goed genoeg was en nog steeds verbetering nodig heeft.

Tijdens het kort geding in mei bleek vooral dat Van Gerwen en de gemeente Veldhoven totaal anders tegen de staat van het plaatselijke leerlingenvervoer aankeken. Het taxibedrijf erkende dat de start moeizaam was, maar zei daarna snel orde op zaken te hebben gesteld. De gemeente vond echter dat de vervoerder onvoldoende bleef presteren. De samenwerking werd opgezegd en het bedrijf dat in de aanbesteding als tweede eindigde mocht zich gaan voorbereiden om de klus over te nemen.

Van Gerwen spande echter een kort geding aan en won dat. De rechter vond niet bewezen dat het taxibedrijf zijn werk slecht zou doen, waardoor er ook geen reden was om de vervoerscontracten te ontbinden. De samenwerking werd vervolgens wel voortgezet, maar dat betekent niet dat alles koek en ei is. Door het opzeggen van de contracten en de rechtsgang die nodig was om dat te voorkomen, zegt Van Gerwen tonnen schade te hebben geleden. Die zou de gemeente moeten vergoeden, maar daar denkt die gemeente zelf anders over. Volgens het Eindhovens Dagblad overweegt Van Gerwen een bodemprocedure aan te spannen.

Onaangename verrassing

Wat de vervoerder ook niet lekker zit, is een brief van het collega van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Na de uitspraak in het kort geding heeft de gemeente besloten de samenwerking met Van Gerwen voort te zetten. Er worden ook verder geen juridische stappen ondernomen. Maar in de brief lijkt het college toch te onderstrepen dat het nog altijd gelijk vindt te hebben, wat voor Van Gerwen weer een onaangename verrassing is.

“Op basis van de destijds bekende informatie staat het college overigens nog altijd achter het eerder genomen besluit om de overeenkomst met Van Gerwen te ontbinden en blijft zich sterk maken om de belangen van deze kwetsbare doelgroep te behartigen. Naar aanleiding van de voorlopige uitspraak van de rechter in het kort geding wil het college Van Gerwen in de gelegenheid stellen de geconstateerde tekortkomingen te herstellen.”

Ingebrekestelling

Die tekortkomingen zijn volgens de rechter niet aangetoond en de vervoerder hanteert dat standpunt, maar de gemeente Veldhoven houdt er dus nog steeds aan vast dat Van Gerwen tekortschiet in de uitvoering van het leerlingenvervoer. “Uit reeds gevoerde gesprekken met Van Gerwen blijkt dat het vervoersbedrijf ten aanzien van een aantal punten uit de ingebrekestelling inmiddels actie heeft ondernomen en/of aanvullende informatie heeft verstrekt. Zo wordt elke route inmiddels gereden door een vaste chauffeur en zijn de VOG’s van de chauffeurs door Van Gerwen verstrekt. Het college zal de voortgang blijven monitoren in het belang van de kinderen en verwacht Van Gerwen daarbij aan zijn zijde te vinden.”

Terug naar Berichten