Gerechtshof Londen: Uber-chauffeur is werknemer

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 21/12/2018

Gerechtshof Londen: Uber-chauffeur is werknemer

Volgens het gerechtshof in Londen moet Uber zijn chauffeurs behandelen als werknemers en niet als zelfstandige onderaannemers. Dat zou betekenen dat de taxidienst zijn chauffeurs een minimumloon en vakantiegeld moet betalen.

Trouw meldt dat de vakbonden blij zijn met de uitspraak. Uber zelf vindt dat de uitspraak niet in overeenstemming is met de redenen waarom mensen voor Uber gaan rijden. Ze kunnen zelf bepalen welke ritten ze aannemen en weigeren, redeneert de CEO van het bedrijf. Indien ze werknemers zouden zijn, zou die vrijheid volgens hem wegvallen.

Ruim een jaar geleden kwam een tribunaal in Groot-Brittannië ook al tot de slotsom dat Uber geen zelfstandige ondernemers inhuurt, maar werknemers heeft. Die uitspraak was op zijn beurt weer een bevestiging van de uitspraak van een lagere rechter. Uber ziet zichzelf als een platform dat bemiddelt tussen vraag en aanbod in personenvervoer, maar door steeds meer rechters wordt het bedrijf gezien als werkgever van de chauffeurs die de ritten rijden.

Vervoersdienst

Met het oog op de toekomst van Uber gaat het ook om de vraag wat het bedrijf nu precies is: een digitale dienst of een vervoersdienst. Uber vindt zelf dat eerste, maar het Europees Hof van Justitie kwam eerder dit jaar tot de conclusie dat Uber een vervoersdienst is. Lidstaten van de Europese Unie mogen dan zelf bepalen aan welke regels zo’n vervoersdienst mag doen.

Voor de werkzaamheden van Uber in Nederland had de uitspraak van het hof geen gevolgen. Volgens de verantwoordelijke staatssecretaris volstaan de huidige regels voor taxivervoer, omdat die ook gelden voor taxidiensten die via platforms worden aangeboden.

Terug naar Berichten