Gooi en Vecht-gemeenten gaan doelgroepenvervoer zelf organiseren

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 03/06/2019

Gooi en Vecht-gemeenten gaan doelgroepenvervoer zelf organiseren

De acht gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek gaan een gezamenlijke organisatie opzetten voor de uitvoering van hun doelgroepenvervoer. Door te kiezen voor inbesteden in plaats van aanbesteden willen ze meer grip krijgen op de kwaliteit en efficiëntie van het vervoer. Een haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat de gewenste verbeteringen met deze andere aanpak te realiseren zijn.

Het gaat om de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Van het doelgroepenvervoer in hun regio wordt door zo’n 9.000 mensen gebruikgemaakt. Tot op heden wordt dat vervoer aanbesteed. Maar gemeenten en gebruikers ervaren bij deze werkwijze te weinig grip op de kwaliteit en efficiëntie van het vervoer. 

Daarom ontstond het idee om te bekijken of het ook anders kon door het vervoer in eigen beheer te gaan organiseren, in tegenstelling tot alles via een aanbesteding bij vervoerders neer te leggen. De afgelopen tijd deed ITAX op verzoek van de regio onderzoek naar de mogelijkheden. En de uitkomsten zijn voldoende veelbelovend, want de gemeenten hebben besloten inderdaad voor inbesteden in plaats van aanbesteden te kiezen.

Gediend bij gezamenlijke dienst

Burgemeester en wethouders van Hilversum schrijven er het volgende over aan hun gemeenteraad: “De onderzoekers concluderen dat gebruikers, medewerkers en gemeenten gediend zijn bij de uitvoering van het doelgroepenvervoer in één eigen gezamenlijke dienst. Het zelf uitvoeren van het doelgroepenvervoer komt tegemoet aan de wens naar meer kwaliteit en continuïteit voor inwoners en medewerkers. Ook biedt het mogelijkheden tot meer efficiency en winst bij de verduurzaming van het vervoer. Tot slot laat het onderzoek zien dat inbesteden en bundeling mogelijk zijn binnen het huidige financiële kader.”

Voorstel voor overdragen vervoer

Kortom: inbesteden en bundelen is wenselijk, haalbaar en betaalbaar. Terwijl opnieuw aanbesteden alleen maar zal leiden tot hogere tarieven voor het vervoer, vrezen de gemeenten. Zij denken ook dat het bundelen van vervoersvormen voor meer chauffeurs en andere medewerkers van vervoerders tot een “volwaardige dienstbetrekking” kan leiden. En door de uitvoering bij een gemeentelijke organisatie te leggen, moet ook een meer directe band tussen vervoerders en gebruikers ontstaan.

Dit en meer is uiteraard niet in een paar weken geregeld. Uiterlijk in december van dit jaar moet het regiobestuur een voorstel klaar hebben voor het overdragen van het wmo-vervoer en het leerlingenvervoer van de gemeenten naar de nieuwe organisatie. Dat moet op respectievelijk 1 januari en 1 augustus 2021 gaan gebeuren. De andere stromen in het doelgroepenvervoer moeten later aan het systeem worden toegevoegd.

Terug naar Berichten