Kabinet stemt in met vereenvoudiging taxiregels

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 21/06/2019

Kabinet stemt in met vereenvoudiging taxiregels

Omdat van taxichauffeurs voortdurend wordt bijgehouden of ze strafbare feiten begaan, hoeven ze voortaan niet elke vijf jaar meer een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. Met deze maatregel wil het kabinet de lastendruk voor de taxisector wil verminderen. Het kabinet schrapt ook de zogenoemde communautaire vergunning voor ondernemers die al beschikken over een taxivergunning.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met deze voorstellen van staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Kort na haar aantreden eind 2017 sprak zij het voornemen al uit om de taxiregels verder te vereenvoudigen. Sindsdien zijn de plannen verder ontwikkeld en nu worden de veranderingen ook daadwerkelijk doorgevoerd. Het Besluit Personenvervoer 2000 wordt daarvoor aangepast en de wijziging geldt voor de hele taxibranche.

VOG op elk moment intrekken

Wie als taxichauffeur wil werken, moet een chauffeurspas hebben en daarvoor is een Verklaring Omtrent Gedrag nodig. Die moet nu nog elke vijf jaar opnieuw worden aangevraagd. Maar taxichauffeurs worden al continue gescreend. Begaan ze een stafbaar feit, dan kan dankzij die continue screening de VOG op elk moment worden ingetrokken. Die werkwijze maakt het overbodig om elke vijf jaar een nieuwe VOG te moeten aanvragen.

De andere verandering betreft vergunningen. Ondernemers die hun taxi’s willen inzetten voor openbaar vervoer hebben daar nu een aparte vergunning voor nodig. Dat is de zogenaamde communautaire vergunning. Deze wordt geschrapt, omdat met de taxivergunning al voldoende kwaliteitswaarborgen voor de reiziger worden geboden, aldus het kabinet.

Ontheffing of vrijstelling

De wijzigingen van het Besluit Personenvervoer 2000 geven “taxiondernemers verder meer ruimte om in te spelen op ontwikkelingen in de markt”, schrijft het kabinet. “De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat krijgt de mogelijkheid om wettelijke beperkingen voor nieuwe reisconcepten waar taxireizigers bij gebaat zijn weg te nemen. Dit kan door onder bepaalde voorwaarden vrijstelling- of ontheffing te verlenen van bepaalde wettelijke vereisten, bijvoorbeeld op het gebied van ICT.” Bij zo’n ontheffing of vrijstelling vervalt de verplichting om veilig en volgens de voorschriften te werken uiteraard niet, benadrukt het kabinet.

Lees ook: Staatssecretaris wil taxiregels verder vereenvoudigen

Terug naar Berichten