KNV: kabinetsplannen werken averechts voor taxibranche

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 18/09/2018

KNV: kabinetsplannen werken averechts voor taxibranche

De regering wil werk maken van duurzame mobiliteit, zo blijkt uit de dinsdag gepresenteerde Miljoenennota. Volgens brancheorganisatie KNV staat die ambitie echter haaks op de btw-verhoging voor vervoer per taxi en touringcar, want dat valt daardoor alleen maar duurder uit. Ook de voorgenomen afschaffing van de BPM-teruggave voor taxiondernemers zal dat effect met zich meebrengen.

Op donderdag heeft minister Wopke Hoekstra de begroting voor 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden. Onderdeel van deze Miljoenennota is het verhogen van de lage btw van 6 naar 9 procent. Daardoor worden onder meer het taxivervoer, zorgvervoer en touringcarvervoer geraakt. De taxisector krijgt bovendien te maken met de gefaseerde afschaffing van de BPM-teruggave. Dat werd al bekend in het regeerakkoord dat het huidige kabinet vorig jaar sloot.

Nieuwe wegen

Binnen het geheel van de begroting gaat er bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vooral geld naar veilige en duurzame mobiliteit. De files kunnen niet worden opgelost, maar met de juiste investeringen kunnen ze volgens minister Cora van Nieuwenhuizen wel worden beperkt. Er komen nieuwe wegen, bestaande wegen worden verbreed en bruggen en tunnels worden vernieuwd. Met investeringen in het openbaar vervoer en het spoor moet de druk verder van de ketel worden gehaald. Verder worden er onder meer maatregelen genomen om mobiliteit duurzamer te maken.

Minder gebruik van taxi en touringcar

KNV erkent wel de ambities van het kabinet, maar ziet tegelijk niet de grote omwenteling waar de mobiliteit in Nederland volgens de brancheorganisatie om vraagt. Het kabinet zou in dat opzicht groter moeten denken, vindt KNV. Bovendien zullen verschillende voorgenomen maatregelen juist averechtse effecten hebben voor de sectoren taxi, touringcar en openbaar vervoer.

Eén daarvan is dus de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief. KNV denkt dat de genoemde vormen van vervoer kunnen bijdragen aan het verduurzamen van mobiliteit. Maar als ze duurder worden omdat de btw wordt verhoogd, zal er eerder minder dan meer gebruik van worden gemaakt. Vorige week bleek dat al: de taxitarieven gaan in 2019 met bijna 6 procent omhoog.

In strijd met VN-verdrag

Als het om het afschaffen van de BPM-teruggave gaat, ziet KNV dat als symboolpolitiek die de beoogde vergroening juist niet tot gevolg zal hebben. De brancheorganisatie is ook al enige tijd bezig om deze maatregel van tafel te krijgen. Hubert Andela, directeur van KNV: “Waarschijnlijk is deze maatregel zelfs in strijd met het VN-verdrag dat gelijke toegang tot mobiliteit waarborgt voor mensen met een handicap. Net als cliëntorganisaties pleiten wij voor opschorting van deze belastingmaatregel. Er zijn heus andere, rechtvaardige manieren om vergroening van zorgvervoer te stimuleren.”

Terug naar Berichten