KNV verbijsterd over antwoorden staatssecretaris over BPM

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 02/11/2018

KNV verbijsterd over antwoorden staatssecretaris over BPM

Volgens staatssecretaris Menno Snel van Financiën zal het afschaffen van de vrijstelling BPM voor taxi’s nauwelijks leiden tot een kostenstijging en zijn er voldoende alternatieven voor dieseltaxi’s aanwezig. Maar die reactie kan op weinig begrip rekening van werkgeversvereniging KNV. “De maatregel gaat wel degelijk grote gevolgen hebben voor kwetsbare groepen”, aldus KNV.

KNV heeft een brief naar de staatssecretaris gestuurd om duidelijk te maken wat de gevolgen zullen zijn als de teruggaafregeling BPM voor taxi-zorgvervoerbussen wordt afgeschaft. KNV vreest dat de meerkosten van die maatregel voor de rekening komt van opdrachtgevers.

De kostprijs voor rolstoelvervoer en ander zorgvervoer met taxibussen stijgt door dit besluit volgens Ecorys met 13,9 procent. Als opdrachtgevers de budgetten niet kunnen verhogen, zal dit leiden tot een verschraling van de voorzieningen van mensen die zijn aangewezen op dit vervoer.

Vergroening

Bovendien wordt ook getwijfeld dat dit besluit uiteindelijk de beoogde vergroening gaat waarmaken. Hoewel de organisatie zich wel inzetten voor duurzaamheid, is er volgens KNV namelijk helemaal niet voldoende aanbod van elektrische taxibussen. Producenten zijn op dit moment nog helemaal niet genegen om over te gaan tot productie van elektrische bestelbussen die voldoende bereik hebben.

Daarnaast is het technisch mogelijk om een taxibus om te bouwen, maar dat is erg duur en de zware accu’s zullen ervoor zorgen dat er minder mensen vervoerd kunnen worden. “De totale prijs bedraagt dan per bus tussen de 100.000 en 120.000 euro; een bus met brandstofmotor exclusief BPM 35.000 tot 40.000 euro en inclusief BPM 75.000 tot 80.000 euro.”

Vanwege deze aanzienlijke problemen pleit KNV voor een uitstel van dit voorjaar met tenminste één jaar. Door de afschaffing wel door te voeren worden opdrachtgevers louter geconfronteerd met hogere kosten en het helpt de sector nauwelijks om te vergroenen. Dit thema kan opnieuw behandeld worden in de belastingplannen voor alle voertuigen voor 2021.

Terug naar Berichten