KNV wil realistische duurzaamheidseisen in aanbestedingen

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 05/02/2019

KNV wil realistische duurzaamheidseisen in aanbestedingen

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) verwacht dat de klimaatdoelstellingen van Parijs haalbaar zijn en dat daarin een belangrijke rol is weggelegd voor mobiliteit. Maar het is wel belangrijk dat de overheid realistisch blijft en geen onhaalbare eisen stelt in vervoersaanbestedingen, aldus KNV-voorzitter Bertho Eckhardt. Nu al om elektrische taxibussen vragen die nog niet eens in productie zijn is bijvoorbeeld niet de juiste aanpak.

Door de mobiliteitsopgave centraal te stellen, kan elke sector daadwerkelijk een bijdrage leveren aan bereikbaarheid én aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Dat stelden Annemieke Nijhof, voorzitter van de klimaattafel Mobiliteit, en Eckhardt op de nieuwjaarsreceptie van Koninklijk Nederlands Vervoer. Volgens KNV is het “klimaatakkoord ambitieus maar haalbaar, wanneer bij het uitvoeren realistische tijdpaden en praktische haalbaarheid centraal blijven staan.”

Veel werk op de achtergrond

De vervoerswereld maakt een verandering door van bezit naar gebruik en van fossiel naar zero emissie. Dat past volgens Nijhof prima bij de diverse KNV-sectoren, maar volgens haar is het wel van belang om de buitenwereld duidelijk te maken dat er goed werk wordt gedaan. Volgens haar verrichten de sectoren OV, taxi, touringcar en spoorgoederenvervoer op de achtergrond namelijk veel werk om Nederland duurzaam te maken en bereikbaar te houden.

Ook Bertho Eckhardt vindt dat zero emissie mobiliteit en het combineren van vervoersstromen noodzakelijk zijn. Met een modal shift van de fossiele auto en vrachtauto naar andere vormen van mobiliteit komt het behalen van de Parijsdoelstellingen dichterbij. KNV juicht het daarom toe dat er aan de klimaattafel echt anders nagedacht is over mobiliteit. 

Onrealistische eisen in aanbestedingen

Maar Eckhardt waarschuwt dat de overheid de realiteit niet uit het oog moet verliezen. “Nu al zien we dat er bij overheidsaanbestedingen onrealistische eisen worden gesteld, bijvoorbeeld door te vragen naar elektrische taxibussen die nog niet eens in productie zijn”. KNV ziet graag dat beleidsmakers met beide benen op de grond blijven en pleit voor haalbare tijdpaden bij de ambitieuze doelstellingen.

Terug naar Berichten