‘Kwaliteit opstapmarkt Den Bosch hardnekkig probleem’

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 23/05/2019

‘Kwaliteit opstapmarkt Den Bosch hardnekkig probleem’

Hoewel het taxikeurmerk in Den Bosch het nodige heeft helpen verbeteren in de plaatselijke taximarkt, is de gewenste kwaliteitsverbetering nog uitgebleven. Dat stelt Jan Zaaijer, voorzitter van de Stichting Bossche Kwaliteitstaxi. Een proef met extra toezicht op uitgaansavonden kan mogelijk helpen om de kwaliteit alsnog naar een hoger plan te tillen. Volgens Zaaijer kan het ook helpen als taxiklanten meer weten over het taxisysteem in Den Bosch.

Sinds begin 2016 kent ’s-Hertogenbosch een taxiverordening. Alle taxi’s die gebruik maken van de standplaatsen in de stad moeten het plaatselijke taxikeurmerk voeren. De onafhankelijke Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK) leidt het geheel in goede banen. Doel van dit alles: de kwaliteit in de taximarkt van Den Bosch verbeteren. Maar hoewel er de laatste jaren al veel is bereikt, erkent SBK-voorzitter Jan Zaaijer dat een echte kwaliteitsimpuls nog is uitgebleven.

“We kunnen met enige tevredenheid vaststellen dat het keurmerk naar behoren werkt. Het contact met de taxibranche is goed, we weten wie de taxichauffeurs zijn en er is geregeld overleg. Dus er is zeker het nodige bereikt. Maar de gewenste kwaliteitsverbetering is in mijn ogen nog onvoldoende gerealiseerd. De kwaliteit van de opstapmarkt blijft een hardnekkig probleem en ik ben daar in het geheel niet tevreden over.”

Toezicht en voorlichting

Het komt nog steeds vaak voor dat chauffeurs korte ritten weigeren of doorschuiven naar de volgende taxi op de standplaats. Onderzoeken door mystery guests bevestigen volgens Zaaijer het beeld dat ritweigering en andere problemen in de opstapmarkt nog niet zijn opgelost. Dat werpt de vraag op waarom dat zo is. De gemeente Den Bosch laat momenteel een evaluatie uitvoeren om die vraag te beantwoorden. Zaaijer denkt dat er twee belangrijke punten van aandacht zijn: meer toezicht en voorlichting van reizigers.

“Meer betrokkenheid van de reiziger is echt nodig. Het is opvallend dat we vaststellen dat de problemen in het taxivervoer er nog steeds zijn, maar dat de klanten er eigenlijk nooit over klagen. Het uitblijven van klachten betekent nog niet dat alles goed gaat. Dat is dus ook niet zo, maar informatie vanuit de reizigers kan helpen om de kwaliteit te verbeteren”, stelt Zaaijer.

Herkenbaarheid vergroten

Hij denkt dat er veel te winnen is met het beter informeren van reizigers over het taxisysteem in Den Bosch en de rechten van taxiklanten. “Elke keurmerktaxi heeft bijvoorbeeld een daklicht met een duidelijk leesbare nummers. Dat hebben we gedaan om de herkenbaarheid te vergroten en als zo’n taxichauffeur iets doet wat niet hoort, is een gerichte klacht indienen niet moeilijk.” Momenteel lopen er gesprekken met de gemeente over de mogelijkheid om te investeren in voorlichting van taxiklanten.

Een ander punt is zorgen voor meer toezicht en handhaving. Sinds kort loopt er een experiment met taxihost op een “lastige standplaats” in het centrum van de stad. “Vanuit het uitgaansgebied komen de reizigers eerst bij de achterste taxi op de standplaats aan. Dat is voor iedereen onlogisch. Je mag als consument natuurlijk zelf kiezen welke taxi uit de rij je wilt nemen. Maar als je dat niet uitmaakt, is het voor de doorstroming wel zo handig als je gewoon de voorste neemt. Op die standplaats is dat niet vanzelfsprekend en dat vergroot de problematiek.”

Correct gedrag aanmoedigen

De taxihosts moeten reizigers informeren en correct gedrag van taxichauffeurs aanmoedigen. Dat doen ze de komende maanden elke zaterdag tijdens de uitgaansuren. De hosts worden ingehuurd van een bedrijf dat gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen in de openbare ruimte. Na een paar maanden zal worden bekeken of en in welke mate het extra toezicht heeft geholpen. Volgens Zaaijer moet de oplossing hoe dan ook in de genoemde richting worden gezocht,

“Meer toezicht kost geld en tijd, en meer betrokkenheid van reizigers realiseren ook. Het gaat niet om wereldbedragen, wel om investeringen die nodig zijn. Dit zijn zaken die aandacht moeten krijgen als we de kwaliteit van de taximarkt in Den Bosch echt willen verbeteren.” 

Terug naar Berichten