Man vrijgesproken van aanranding taxichauffeur

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 11/07/2018

Man vrijgesproken van aanranding taxichauffeur

Een 45-jarige man is vrijgesproken van het aanranden van een taxichauffeur. De chauffeur beweerde door de man te zijn betast in zijn kruis. De rechter stelt niet te kunnen uitsluiten dat dit is gebeurd, maar tegelijk kan het ook niet worden bewezen. 

Het vermeende incident vond in februari 2017 plaats in Ede. De taxichauffeur zou toen onder bedreiging van geweld door een passagier zijn betast in zijn kruis, hoewel hij aangaf daar niets van te willen weten. Zoals vaak het geval is bij zedenmisdrijven, waren er slechts twee personen bij aanwezig. Daarom moet er voldoende steunbewijs zijn om aan te tonen dat iets daadwerkelijk is gebeurd. Hiermee wordt voorkomen dat mensen elkaar van alles en nog wat in de schoenen kunnen schuiven.

Overstuur

De taxichauffeur heeft tijdens de rit Whatsapp-berichten verstuurd naar zijn werkgever over de situatie waarin hij zich bevond. Ook heeft er een telefoongesprek plaatsgevonden met de verdachte. Maar in beide gevallen is er niets over betastingen gezegd. Verder speelt mee dat de taxichauffeur na afloop van de rit behoorlijk overstuur was over wat hem was overkomen. Dit is ook door meerdere mensen waargenomen. Maar ook hierbij is niets gezegd over de ongewenste handelingen die bij hem zouden zijn gepleegd.

Onvoldoende bewijs

Uit al deze zaken zou duidelijk kunnen worden dat de taxichauffeur inderdaad is overkomen wat hij beweert: dat de passagier hem tegen zijn zin in het kruis zou hebben betast. Maar het is allemaal onvoldoende concreet om als steunbewijs te kunnen gelden. Bovendien ontkent de verdachte de gang van zaken. Daardoor is de rechter er onvoldoende van overtuigd dat de man inderdaad de taxichauffeur heeft aangerand.

Terug naar Berichten