Meer dan duizend uitstootvrije taxi’s in Amsterdam

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 15/05/2019

Meer dan duizend uitstootvrije taxi’s in Amsterdam

De taxibranche loopt in Amsterdam voorop als het gaat om de overgang van brandstof naar elektrisch. Intussen rijden er meer dan duizend uitstootvrije taxi’s rond in Amsterdam, het merendeel elektrisch. Toch is er nog genoeg werk te verzetten, weet ook de gemeente.

In de hoofdstad wordt toegewerkt naar een binnenstad die in 2025 (nagenoeg) uitstootvrij moet zijn. Dat betekent dat er geleidelijk steeds meer beperkingen worden opgelegd aan voertuigen met uitstoot die schadelijk is voor het milieu. En tegelijk wordt er werk gemaakt van de overgang naar uitstootvrije voertuigen.

De taxisector heeft afspraken gemaakt met de gemeente die er toe moeten leiden dat in 2025 alleen nog met zero emissie-voertuigen taxivervoer wordt verzorgd in de binnenstad. Als een nadrukkelijk aanwezige vorm van vervoer in het stadscentrum wordt de taxisector in dit verband op twee manieren gezien: als een sector waar veel winst te behalen valt in het terugdringen van de uitstoot en als een bedrijfstak die een voorbeeld voor anderen kan zijn.

Subsidie

Uiteraard wordt niet verwacht dat dit van de ene op de andere dag geregeld is. Vanuit de gemeente hebben de afgelopen jaren meerdere programma’s gedraaid waarbij taxiondernemers per elektrische taxi een aanschafsubsidie van 5.000 euro konden krijgen. In totaal was daar ruim 3 miljoen euro voor beschikbaar. Ook in andere opzichten wordt er een aanmoedigingsbeleid gevoerd, met onder meer voorrang en op termijn zelfs exclsusiviteit voor schone voertuigen op standplaatsen.

Laadpalen en actieradius

Al deze inspanningen hebben hun uitwerking niet gemist, want inmiddels rijden er meer dan duizend uitstootvrije taxi’s in Amsterdam. Die mijlpaal wordt gevierd met het weggeven van twintig gratis schone taxiritjes die worden weggeven door de zeven Toegelaten Taxi Organisaties en Uber.  Tegelijk is er oog voor zaken die beter moeten. Dan gaat het in de eerste plaats om de laadinfrastructuur. Vooral aan snelladers is nog een tekort, al breidt de gemeente het netwerk wel steeds uit. Ook de actieradius van elektrische voertuigen is voor veel taxiondernemers nog te beperkt om nu al de overstap te willen wagen.

Elektrische taxi's Amsterdam

Terug naar Berichten