Meerderheid gemeenten wil door met PlusOV

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 01/11/2018

Meerderheid gemeenten wil door met PlusOV

De gemeente Lochem, Brummen, Epe, Hattem, Heerde en Voorst willen de stekker niet uit PlusOV trekken. Zutphen, Deventer en Apeldoorn hebben daarentegen wel besloten zich (gedeeltelijk) terug te trekken uit het vervoerssysteem. Lochem en Brummen waren de gemeenten die zich nog niet hadden uitgesproken, maar er moest voor 1 november een besluit worden genomen.

PlusOV is een geplaagd systeem en vooral met het leerlingenvervoer gaat veel mis. In 2018 werd er minder geklaagd dan in het voorgaande jaar, maar met in totaal 110 klachten verliep het vervoer nog steeds allesbehalve vlekkeloos. Een enquête onder chauffeurs van Omroep Gelderland wees eerder uit dat ook chauffeurs niet erg tevreden zijn en vakbond CNV adviseerde om helemaal te stoppen met het systeem.

Voordelen

De gemeenten Lochem en Brummen willen echter door met PlusOV, omdat ze veel voordelen zien als de vervoerscentrale het doelgroepenvervoer voor meerdere gemeenten blijft uitvoeren. “Als gemeente alleen hebben we te weinig slagkracht”, aldus wethouder Henk van Zeijts tegen Omroep Gelderland.

Daarbij eist het college van b&w wel dat het vervoer kleinschaliger georganiseerd moet worden en dat de dienstverlening beter moet. Tevens is de gemeente voornemens om de aanbesteding voor het routegebonden vervoer anders in te richten, zodat kleinere, lokale partijen ook de kans krijgen om zich in te schrijven.

Routegebonden vervoer

De gemeente Brummen wil PlusOV dus eveneens blijven gebruiken, ook voor het routegebonden vervoer. Zutphen en Almere gaven al eerder aan dat ze alleen het vraagafhankelijke vervoer door PlusOV willen laten uitvoeren. PlusOV heeft volgens wethouder Jolanda Pierik echter kwaliteitsslagen gemaakt, na een moeizame start in 2017.

Daarbij gelooft die gemeente dat PlusOV nog kan doorgroeien naar een robuuste organisatie. Maar Pierik benadrukt daarbij dat alle problemen die dit jaar ontstaan zijn bij het leerlingenvervoer wel voorgoed moeten worden opgelost.

Lees ook:

Terug naar Berichten