Minister: geen eenvoudige oplossing voor dure taxiverzekeringen

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 04/07/2019

Minister: geen eenvoudige oplossing voor dure taxiverzekeringen

Verzekeraars en de taxisector willen graag iets doen aan de alsmaar stijgende premies voor taxiverzekeringen. Maar een kant en klare oplossing is er niet, schrijft minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer. Het aantal schades met taxi’s moet omlaag, maar dan moet er wel eerst meer inzicht komen in de oorzaken van die schades.

Wopke Hoekstra komt met zijn brief eerdere toezeggingen over het informeren van de Tweede Kamer toe. Bovendien is er onlangs een motie van Gijs van Dijk (PvdA) en Cem Laçin (SP) aangenomen die de minister vraagt om samen met de taxisector en verzekeraars te zorgen dat het aanbod in taxiverzekeringen niet verder verschraalt. De eerdere constatering van Hoekstra dat het geen probleem moest zijn om in Nederland een taxi verzekerd te krijgen, lijkt daarmee achterhaald.

Beperkt aantal straattaxi’s

Van de verzekerde taxi’s in Nederland wordt ongeveer 75 procent ingezet voor contractvervoer en 25 procent als straattaxi. Het aantal verzekerde straattaxi’s is met 6.000 tot 7.000 vrij beperkt. Grote schades hebben daardoor een relatief sterke invloed op de totale schadelast. Verzekeraars zijn er de laatste jaren niet in geslaagd om taxiverzekeringen rendabel te maken. Er moet meer worden uitgekeerd dan er aan premies binnenkomt.

Het Verbond van Verzekeraars heeft minister Hoekstra laten weten dat er in 2018 acht partijen waren die taxiverzekeringen aanboden, waarvan drie alle soorten taxibedrijven verzekerden. Dit jaar zijn er van die drie nog twee over. Dat is met name in grote steden zo; daarbuiten kan het aanbod wat groter zijn. Hoekstra geeft aan dat de situatie in 2019 niet echt afwijkend is. In de jaren ’90 was er lange tijd zelfs maar één aanbieder in de markt voor straattaxiverzekeringen.

Premie bijna verdubbeld

Het aanbod mag er dan in principe zijn, maar taxiverzekeringen zijn de laatste jaren veel duurder geworden. De gemiddelde premie is in de jaren 2014-2018 bijna verdubbeld, terwijl de schadelast voor taxiverzekeringen zelfs meer dan verdubbelde. Het Verbond van Verzekeraars ziet samen met de andere betrokkenen in dat er iets moet veranderen. Daarom organiseerde het Verbond onlangs een dialoogsessie met belanghebbende partijen, waaronder ook KNV, ILT en Uber.

Daar kwamen twee conclusies uit voort. De relatief hoge schadelast van taxichauffeurs moet naar beneden. Maar voordat er maatregelen kunnen worden genomen, moet eerst worden onderzocht waarom die schadelast relatief zo hoog is. De tweede bevinding is dat binnen onderscheid maken binnen de groep verzekerden niet gaat werken. Dan zou de premie voor een deel van die groep alleen maar nog hoger worden. Ook zou elke schade dan door een nog kleinere groep moeten worden gedragen.

Onwenselijk rijgedrag

Tijdens het overleg zijn ook problemen en mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Zo is het drukker op de weg, maar er wordt ook onveiliger gereden met straattaxi’s in de jacht op zo veel mogelijk ritten. In het contractvervoer eisen opdrachtgevers soms prestaties die onwenselijk rijgedrag in de hand werken. Ook is niet iedereen even goed aan te spreken of bereikbaar en moet er onder taxichauffeurs meer bewustzijn komen dat de schades verminderd moeten worden.

Zonder al afspraken te maken, zijn er ook diverse mogelijke oplossingen benoemd. Meer handhaving op telefoongebruik en onverzekerd zijn kan bijvoorbeeld geen kwaad. Wellicht kunnen de eisen aan taxikeurmerken scherper en kan daar ook vaker op worden gecontroleerd. Het gebruiken van verplichte veiligheidssystemen, zoals dashcams, wordt eveneens niet op voorhand uitgesloten, net als kritisch kijken naar de eisen die in het contractvervoer worden gesteld. Hoe dan ook moet eerst onderzocht worden waarom de schadelast van de taxibranche is gestegen, voordat gerichte preventie mogelijk is.

Politieke winst

In een reactie op de brief van Hoekstra geeft PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk aan dat er in elk geval winst is geboekt doordat het onderwerp van dure taxiverzekeringen nu op de politieke agenda staat. “Taxichauffeurs staan met hun rug tegen de muur: als ze willen rijden, moeten ze de verzekering betalen. De problemen daarmee hebben ze, onder meer door te protesteren, goed onder de aandacht gebracht.”

Hoekstra geeft in zijn brief verder aan dat het Verbond van Verzekeraars in overleg blijft met de betrokken partijen. Hijzelf blijft dat over dit onderwerp met Stientje van Veldhoven, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. “Het probleem wordt erkend en de gesprekken worden voortgezet, dus daarin is vooruitgang geboekt”. constateert Van Dijk. “Nu moeten wij er als indieners van de motie bovenop blijven zitten en bij de minister regelmatig naar de stand van zaken informeren.”

Lees ook: Minister ziet het probleem met taxiverzekeringen niet

Terug naar Berichten