Mogelijk acties tegen vrijwillige chauffeurs wmo-vervoer

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 26/11/2018

Mogelijk acties tegen vrijwillige chauffeurs wmo-vervoer

De gemeente Midden-Groningen moet afzien van de inzet van vrijwilligers als chauffeur in het wmo-vervoer. Zo niet, dan wordt er mogelijk gestaakt of volgen er andere acties, zo belooft FNV Taxi. De gemeente krijgt van de vakbond tot dinsdag 27 november om 12.00 uur de tijd om de plannen te wijzigen.

Onlangs maakte Midden-Groningen bekend dat ze voor een deel van het wmo-vervoer vrijwilligers achter het stuur wil zetten. Het gaat specifiek om het vervoer van wmo-cliënten van en naar ziekenhuizen. De gemeente denkt hiermee zo’n 300.000 euro te kunnen besparen als onderdeel van grotere bezuinigingen. 

Vanuit de taxibranche kwam er meteen flink wat verzet tegen te plannen. Een groep chauffeurs vroeg een uitkering aan bij de verantwoordelijke wethouder. Het achterliggende idee: door de plannen verliezen zij hun baan, maar met een uitkering kunnen ze dan weer als vrijwilliger achter het stuur van de taxibusjes worden gezet. Er kwam wel een gesprek met de gemeente, maar daarin kwamen de partijen niet nader tot elkaar.

Mogelijk hinder voor passagiers

Nu heeft de vakbond dus een ultimatum gesteld. Kort gezegd eist FNV taxi namens de dertig chauffeurs van De Grooth/TCS dat de gemeente de plannen “niet gaat uitvoeren en dat het werk blijft waar het hoort: bij de vakkrachten, de taxichauffeurs.” Wordt er op die eisen niet ingegaan, dan rest de chauffeurs volgens de vakbond geen andere oplossing meer dan in actie komen voor het behoud van hun werk. Daarbij is niet uitgesloten dat de passagiers hinder ondervinden van acties, stakingen of werkonderbrekingen.

Terug naar Berichten