Nieuwe aanbesteding Valys

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 08/09/2017

Nieuwe aanbesteding Valys

De nieuwe aanbesteding van het sociaal-recreatief vervoer buiten de eigen regio onder de naam Valys is recent begonnen. Begin dit jaar werd al bekend dat de huidige contracten niet worden verlengd vanwege een gebrek aan transparantie in de vorige gunning. De nieuwe contracten moeten in principe ingaan op 1 juli 2018 en verlopen op 30 juni 2022.

Het Valysvervoer wordt sinds 1 januari 2014 verzorgd door de combinatie Rotterdamse Mobiliteitcentrale (RMC), Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN) en Transvision. Maar al sinds de gunning lopen er juridische procedures, zelfs tot aan de Hoge Raad. Die ging op zijn beurt te rade bij het Europese Hof van Justitie.

Volgens dit orgaan was er in de aanbesteding sprake van een ‘intransparantie’, en dat was voor staatssecretaris Van Rijn reden om de contracten niet te verlengen. In plaats daarvan is er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven. Daarbij is met de huidige vervoerders een overbruggingsperiode overeengekomen.

Aansluiting op OV

Aan de nieuwe gunningsprocedure is een marktconsultatie voorafgegaan. Toen Van Rijn zijn besluit om de contracten niet te verlengen bekendmaakte, sprak hij ook het streven uit om de mogelijkheden te verkennen om Valys te innoveren. Dan gaat het onder meer om de aansluiting met het OV, zo blijkt ook uit het Programma van Eisen.

“De Opdrachtnemer neemt bij het uitvoeren van het Valys Vervoer in acht dat de toekomstige positie van het Valys Vervoer relaties heeft met een aantal ontwikkelingen, zoals het steeds toegankelijker worden van het openbaar vervoer, ontstaan van nieuwe vervoersmodaliteiten en (de)centralisatie van overheidsverantwoordelijkheid.”

Vraag en aanbod

Met andere woorden: het Valysvervoer kan er de komende jaren heel anders uit komen te zien. Dat er ruimte is voor verbetering bleek eind vorig jaar al uit een verkennend onderzoek door MuConsult. Eén van de conclusies luidde dat het huidige gebruik niet goed aansluit op de behoefte van reizigers met een mobiliteitsbeperking.

Soms is de vraag groter dan het aanbod, op andere momenten is de ondersteuning van reizigers onvoldoende. Maar er is ook sprake van scheefgebruik, want Valys wordt vrijwel uitsluitend gebruikt voor vervoer van deur tot deur en nauwelijks als het bedoelde onderdeel van een ketenreis, aldus het rapport.

Wil je alles weten over de laatste ontwikkelingen in het Nederlandse doelgroepenvervoer? Kom dan op 12 oktober naar het Nationaal Congres Contractvervoer in Expo Houten. Schrijf je alleen vandaag nog in met vroegboekkorting.

Terug naar Berichten