Nieuwe dienst voor betaald personenvervoer door vrijwilligers

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 11/01/2019

Nieuwe dienst voor betaald personenvervoer door vrijwilligers

Stip Delfzijl start de vervoersdienst Samen Onderweg, waarbij inwoners van Delfzijl en Appingedam tegen betaling door vrijwilligers worden vervoerd en ondersteund. Volgens de initiatiefnemers is het geen alternatief voor maar een aanvulling op taxivervoer. Maar Stichting Taxibelangen Nederland vindt dat er sprake is van betaald personenvervoer en omzeiling van de regels die daarvoor bestaan.

Stip Delfzijl is een sociale organisatie die onder meer voorziet in een klussenservice, ondersteuning van mensen en vrijwilligerswerk. Nu wordt daar Samen Onderweg aan toegevoegd. Volgens Stip zijn er in Delfzijl en Appingedam veel mensen die met name bij bezoek aan de dokter of het ziekenhuis graag wat extra ondersteuning zouden krijgen. Het reguliere taxivervoer zou daar niet in voorzien. 

“Het afgelopen jaar kreeg Stip Delfzijl steeds meer hulpvragen voor ondersteuning van, naar en vooral bij een dokters- of ziekenhuisbezoek. Vooral van kinderen die zelf ver weg wonen en waarvan de ouders inmiddels op leeftijd zijn en hier in Delfzijl wonen. Een taxi gaat vaak maar tot de voordeur of wachtkamer, terwijl juist vaak bij het bezoek aan de dokter, arts of andere specialist zelf de ondersteuning ook nodig is”, aldus Gonda Palts van Stip.

0,19 euro per kilometer

De nieuwe vervoersdienst moet op maandag 14 januari van start gaan. Hoewel er met vrijwilligers wordt gewerkt, is meerijden niet gratis. Dat kost 7,50 euro per uur plus 0,19 euro per gereden kilometer. De klant moet ook bijkomende kosten betalen, bijvoorbeeld voor parkeren. Stip Delfzijl waarschuwt op zijn site: “Voor het alleen brengen en halen is deze dienst niet bedoeld. Doe daarvoor een beroep op een regionale vervoers- of taxidienst.” Ook is de dienst er alleen voor mensen die om gegronde redenen niet voor een alternatief kunnen kiezen.

Bij dat laatste zet Paul Dijkhuizen van Stichting Taxibelangen Nederland zijn vraagtekens. “Wij vragen ons echt af wat een gegronde reden zou kunnen zijn om niet voor de taxi te kiezen, anders dan een financiële afweging – en ook daar zijn regels en potjes voor. In veel ziekenhuizen is al ondersteuning te verkrijgen en/of zijn daar ervaren vrijwilligers voor beschikbaar. Het combineren van vervoer en ondersteuning neemt niet weg dat het hier om personenvervoer tegen betaling gaat.”

Staking tegen vrijwillige chauffeurs

Onlangs zorgde een ander plan om vrijwilligers personenvervoer te laten verzorgen al voor veel onrust. De gemeente Midden-Groningen was van plan het wmo-vervoer van en naar ziekenhuizen voortaan door vrijwillige chauffeurs te laten doen. Uiteindelijk kwam er een staking aan te pas om voorlopig een streep door die plannen te zetten. De gemeente en de taxisector gaan de komende tijd in overleg over een oplossing die niet tot werkverdringing leidt.

Terug naar Berichten