Offensief van FNV Taxi voor meer verbinding

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 31/07/2019

Offensief van FNV Taxi voor meer verbinding

Voor vakbond FNV Taxi is het van groot belang dat de vakbond, de leden en medewerkers uit de branche elkaar vinden en zich samen verzetten tegen misstanden in de taxisector. Want bepaalde rechten, zoals bijvoorbeeld de doorbetaling van het loon bij ziekte of vakantiegeld, zijn geen vanzelfsprekendheid. Daarom komt de vakbond met een offensief waarin de leden elkaar gaan opzoeken.

Het belang van onderlinge verbondenheid werd voor de vakbond onlangs nog maar eens duidelijk. “Bij de vorige cao-onderhandelingen zijn we bijvoorbeeld 30 procent van het loon bij ziekte verloren. Dat verlies komt doordat we ons niet sterk genoeg verenigen.” Dit maakte ook maar eens duidelijk dat huidige rechten verloren kunnen gaan.

Verbinding

Tijdens het offensief wil FNV ontdekken wat de leden verbindt en waar zij zich sterk voor willen maken. “Het gaat niet alleen om voldoende leden. Het gaat ook om elkaar kunnen vinden en ons samen tegen misstanden te verzetten. Misstanden zoals het korten op je salaris door oneigenlijke pauzes of door grote groepen collega’s nooit in vaste dienst te nemen. Zo worden we steeds verder uiteengedreven in plaats van sterk verenigd.”

Het offensief houdt in dat er contact opgenomen wordt met de leden en met iedereen die de nieuwsbrief Taxi ontvangt. Deze personen zullen worden ondervraagd over hun huidige werkzaamheden en met name waar zij tevreden over zijn en juist ook waar ze nog verbetering zouden willen zien. Daarnaast krijgen deze mensen ook informatie over de visie van FNV en hoe zij, samen met medewerkers in de taxibranche, ervoor willen zorgen dat het afpakken van rechten een halt wordt toegeroepen. “Samen moeten we de weg naar boven hervinden.”

Terug naar Berichten