Onbegrip over prijsverhoging tachograafkaart

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 30/01/2019

Onbegrip over prijsverhoging tachograafkaart

KNV spant zich er samen met collega-brancheorganisaties TLN en evofenedex voor in om alsnog de prijsverhoging van tachograafkaarten door Kiwa terug te draaien. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft echter laten weten geen bezwaren te hebben tegen de prijsverhoging.

De tachograaf wordt in touringcars en vrachtauto’s gebruikt om de rij- en rusttijden te registreren. Kiwa geeft de tachograafkaarten uit en verhoogt het tarief hiervoor vanaf medio juni 2019 met 5 procent tot 100 euro exclusief btw. Dat is tegen het zere been van de sectororganisaties KNV, evofenedex en TLN, al was het maar omdat zulke kaarten veel andere landen vaak vele malen goedkoper zijn. In Duitsland is dat 40 euro, in Zweden zelfs maar 10 euro, aldus de drie ondernemersorganisaties.

Nieuwe generatie kaarten

In de Tweede Kamer vonden de brancheorganisaties steun voor hun verzet. SGP, VVD, ChristenUnie, CDA, PvdA, PVV, D66 en SP stelden gezamenlijk Kamervragen over het onderwerp. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu laat in antwoord op de vragen weten dat het tarief voor de huidige generatie tachograafkaarten niet wordt verhoogd. Het gaat alleen om de nieuwe generatie kaarten die horen bij de volgende generatie digitale tachograaf. Voertuigen die vanaf 15 juni 2019 worden geregistreerd, moeten van zo’n smart tachograaf zijn voorzien.

Dat op dit deel van de kaarten een tariefverhoging wordt doorgevoerd, vindt de minister terecht. Er worden namelijk extra eisen gesteld die tot hogere kosten leiden. Of de vergelijking met goedkopere kaarten in andere landen opgaat, wordt op dit moment onderzocht. Daarbij speelt mee dat Nederland een uniform tarief hanteert voor de verschillende soorten tachograafkaarten, terwijl dat in veel andere landen niet gebeurt. De minister kan pas wat over prijsverschillen zeggen nadat het internationale onderzoek is afgerond.

Onduidelijk

Voor de brancheorganisaties is dat onderzoek echter helemaal niet nodig, want “het ministerie heeft vorig jaar al onderzoek naar kostprijs en verkoopprijs van verschillende vergunningen in meerdere sectoren in verschillende landen uitgevoerd, waaronder die van tachograafkaarten. Om onduidelijke redenen zijn de resultaten van dit onderzoek nog steeds niet openbaar.” 

KNV, TLN en evofenedex willen dus geen nieuw onderzoek, ook omdat zij vrezen dat dit de invoering van het nieuwe tariefstelsel zal vertragen. En volgens de organisaties is dat stelsel hard nodig om tot een eerlijke en transparante prijs voor tachograafkaarten te komen.

Terug naar Berichten