Overheid wil weten wat taximarkt van BCT vindt

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 04/09/2018

Overheid wil weten wat taximarkt van BCT vindt

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat momenteel onderzoeken wat de taxisector van de boordcomputer taxi (BCT) vindt. I&W is benieuwd of de doelen achter de invoering van de BCT zijn gehaald. In een online enquête wordt onder meer gevraagd hoe vaak de BCT storingen heeft en of het apparaat helpt bij het naleven van de arbeids- en rusttijden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Andersson Elffers Felix. Het betreft hier de tweede fase van de evaluatie die vorig jaar al werd ingezet. De BCT is sinds 2016 verplicht en het ministerie van I&W gaat nu na in welke mate dit apparaat een succes is. Uit de nulmeting bleek dat de BCT betrouwbaar is in de registratie van ritgegevens en arbeids- en rusttijden. Op het gebied van gebruik en handhaving bleek er nog wel het nodige te winnen. Het eerste deel van de evaluatie wees ook uit dat er eigenlijk geen volwaardig alternatief voor de boordcomputer taxi beschikbaar was.

Werken met rittenstaat?

De enquête stelt verschillende vragen aan chauffeurs in loondienst, taxi-zzp’ers en taxiondernemers met personeel. Hoe vaak moesten zij het afgelopen jaar wegens een defect aan de BCT naar de garage? Wordt er naast de BCT nog gewerkt met een rittenstaat, en zo ja, waarom? Worden er wel eens fouten gemaakt bij het invoeren van gegevens en zorgt de BCT ervoor dat er minder tijd dan voorheen aan administratie wordt besteed?

Het onderzoek vraagt ook onder meer of de invuller met inspecties te maken heeft gehad en of deze soepeler verlopen dan vóór de invoering van de BCT. Met de antwoorden op deze en andere vragen moet het onderzoek uitwijzen of de BCT inderdaad heeft gebracht wat hij moest brengen. Dan gaat het om beter toezicht op naleving van de arbeids- en rusttijden, minder administratie voor taxi-ondernemers en veiliger taxivervoer. De vragenlijst is hier te vinden.

Lees ook:

Terug naar Berichten