Overname alle chauffeurs mogelijk criterium in nieuwe aanbesteding doelgroepenvervoer

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 04/04/2019

Overname alle chauffeurs mogelijk criterium in nieuwe aanbesteding doelgroepenvervoer

De Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens moet zich er hard voor gaan maken dat 100 procent van het personeel wordt overgenomen bij een nieuwe aanbesteding van het doelgroepen- en leerlingenvervoer. Een motie daarvoor op initiatief van de SP is deze week aangenomen in de gemeenteraad van Nijmegen.

Op dit moment is afgesproken dat een nieuwe vervoerder verplicht is om aan 75 procent van de medewerkers van de scheidende vervoerder een baanaanbod te doen.  Maar voor de SP is dit niet voldoende. “Mensen die gebruikmaken van het doelgroepen- en leerlingenvervoer hebben behoefte aan vaste chauffeurs”, verklaart de partij zich nader.

Personeel

Daarbij komt nog dat de SP het onwenselijk vindt dat een deel van het personeel op straat kan komen te staan bij een nieuwe aanbesteding. Terwijl het huidige personeel juist een belangrijke rol speelt bij de positieve beoordeling van dit vervoer in de regio. “De huidige chauffeurs voor het doelgroepenvervoer beschikken over specifieke vaardigheden die eraan hebben bijgedragen dat de cliënttevredenheid een 7,5 scoort”, schrijft de partij in haar motie.

Uiteindelijk werd de motie met 23 stemmen voor en 12 stemmen tegen aanvaard. Overigens stellen de partijen in die motie dat de volledige overname van het personeel een harde eis moet zijn in een nieuwe aanbesteding. Maar volgens de wethouder is dat juridisch niet mogelijk. Wel kan het als criterium worden meegenomen, waarbij punten worden toegekend aan de vervoerder. “Maar BVO DRAN maakt de beslissing, dus ik moet mijn collega’s nog zien te overtuigen van dit standpunt”, stelde ze tegen lokaal media RN7.

Lees ook:

Nieuwe OPOV biedt meer duidelijkheid bij overgang personeel

Terug naar Berichten