Principe-akkoord cao taxi: meer loon en nieuwe OPOV-regeling

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 11/06/2018

Principe-akkoord cao taxi: meer loon en nieuwe OPOV-regeling

Werkgevers en werknemers hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe cao Taxivervoer met een looptijd van twee jaar. In die periode krijgen werknemers er twee keer 2 procent loon bij. Verder is de OPOV-regeling voor overgang van personeel bij overgang van vervoerscontracten aangepast en komt er meer duidelijkheid over standplaatsen. De feestdagentoeslag blijft van kracht.

De leden van vakbonden en brancheorganisaties moeten nog instemmen met het onderhandelingsresultaat. De komende tijd moet duidelijk worden of en in welke mate zij dat doen.

De nieuwe cao moet een looptijd krijgen van twee jaar: van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Op 1 januari 2019 krijgt al het rijdende en niet-rijdende personeel er 2 procent loon bij. Een jaar later worden de lonen opnieuw met dat percentage verhoogd. Ook wordt de loondoorbetaling bij ziekte aangepast. Vanaf 1 januari wordt bij nieuwe ziektegevallen de eerste twee maanden 70 procent doorbetaald; daarna tot en met 104 weken 90 procent.

Baanaanbod op basis van inzetten

Het voornemen om de OPOV-regeling aan te passen bestaat al langer en krijgt in dit principe-akkoord ook vorm. FNV Taxi geeft aan dat er met deze nieuwe opzet geen uitzonderingen op de regeling meer zijn. Uitzendkrachten komen ook op de lijst en er zal gekeken worden naar inzeturen om te bepalen aan welke mensen een baanaanbod moet worden gedaan. De regeling moet gaan gelden voor alle openbare aanbestedingen en er is ook een regeling van toepassing bij tussentijdse beëindiging, tussentijds wisselen van vervoerders en tijdelijke voorziening.

Verder zijn er afspraken gemaakt inzake de verloonde tijd, standplaatsen en onderbrekingen. Standplaatsen moeten schriftelijk worden vastgelegd. Dit zijn er standaard twee per werknemer: het woonadres en het vestigingsadres van het bedrijf volgens de Kamer van Koophandel. De dienst en daarmee de verloonde tijd begint en eindigt altijd op één van deze standplaatsen.

Onderbreking geen verloonde tijd

Tijdens een onderbreking van minimaal vijftien minuten heeft de werknemer geen enkele verplichting ten opzichte van de werkgever. “De telefoon aanhouden of opnemen is niet nodig”, benadrukt FNV Taxi. Een onderbreking is geen verloonde tijd en er is ook geen maximum aan het aantal onderbrekingen of de duur ervan.

De onderhandelingen voor de nieuwe cao werden door alle partijen met de nodige voorzichtigheid voorbereid en gestart. Dat had te maken met het ontsporen van de vorige cao. De partijen kwamen in 2017 tot een akkoord, maar bij het schrijven van de definitieve teksten liep het alsnog vast. Omdat er daarna geen overleg meer tot stand kwam, werd de lopende cao automatisch verlengd. Dat accepteerden de bonden niet: met stakingen dwongen zij alsnog een loonsverhoging van 3 procent af.

Terug naar Berichten