Raadsleden Amsterdam willen meer grip op Uber

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 06/11/2018

Raadsleden Amsterdam willen meer grip op Uber

De Amsterdamse raadsleden Sofyan Mbarki (PvdA) en Zeeger Ernsting (GroenLinks) willen dat er een gelijk speelveld komt voor alle taxichauffeurs in Amsterdam. Zij stellen voor dat wordt bekeken met welke lokale maatregelen er meer grip kan worden verkregen op Uber en op de bestelmarkt in het algemeen.

De twee raadsleden hebben samen een motie ingediend met het oog op de gemeentelijke begroting voor 2019. Zij zien dat er nog altijd veel onrust in de Amsterdamse taximarkt is en dat een gelijker speelveld wenselijk is. Zeker omdat dan ook sprake zou zijn van een gelijk handhavingsbeleid.

Nu is er nog een strikte scheiding tussen de opstapmarkt enerzijds en de bel- en appmarkt anderzijds. Maar door apps kun je op elk moment op straat een taxi bestellen, zeggen Mbarki en Ernsting. De scheiding tussen beide taximarkten is daardoor niet meer zo strikt als voorheen.

Eisen voor TTO-chauffeurs

De scheiding leidt tot een ongelijk speelveld, vinden de raadsleden. Uber-chauffeurs begeven zich immers ook in de opstapmarkt, maar ze hoeven zich niet te houden aan de eisen die onder meer qua duurzaamheid en kwaliteit gelden voor chauffeurs die zijn aangesloten bij een Toegelaten Taxi Organisatie. Volgens Mbarki en Ernsting is er geen gelijk speelveld waarbij elke taxichauffeur in Amsterdam gelijk gecontroleerd en gesanctioneerd kan worden.

De twee raadsleden zien ook dat het aantal Uber-taxi’s in Amsterdam explosief toeneemt, zeker in de weekenden. Steeds meer chauffeurs hebben de app de hele dag openstaan, ook tijdens het rijden. Dat zou tot gevaarlijke verkeerssituaties kunnen leiden.

Wettelijke mogelijkheden

Dit alles is voor Mbarki en Ernsting reden om te pleiten voor meer grip op Uber en op de taxibestelmarkt in het algemeen. Zij vragen aan het college van burgemeester en wethouders om aan de gemeenteraad voor te leggen welke maatregelen lokaal kunnen worden genomen om dat voor elkaar te krijgen. Het verzoek is ook om hier alle wettelijke mogelijkheden en bestuurlijke instrumenten voor in te zetten. De twee raadsleden willen verder dat burgemeester en wethouders in overleg gaan met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over dit onderwerp.

De motie wordt later deze week behandeld, maar in het preadvies laat het college van burgemeester en wethouders al weten er geen bezwaar tegen te hebben dat het voorstel wordt aangenomen. Momenteel vindt namelijk een probleemanalyse van de Amsterdamse taximarkt plaats. Dat moet leiden tot een aangepast beleid, waarvan een gelijker speelveld één van de speerpunten is.

Terug naar Berichten