Rechter: taxivergunning Rotterdam niet zonder keurmerk

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 25/02/2019

Rechter: taxivergunning Rotterdam niet zonder keurmerk

Het is een taxichauffeur niet gelukt om gaten te schieten in de plaatselijke taxiverordening. Hij wilde zonder SKRT-keurmerk toch de RTX-vergunning te krijgen die nodig is om in de Rotterdamse opstapmarkt te werken, maar de rechter stelde hem in het ongelijk.

In Rotterdam is voor de opstapmarkt het systeem met Toegelaten Taxi Organisaties (TTO) iivan kracht. Wie in die markt wil werken, moet een RTX-vergunning hebben (Rotterdams Taxikeurmerk). En om die vergunning te krijgen, is weer een certificaat nodig dat door de Stichting Kwaliteitsverbetering Rotterdamse Taxi (SKRT) wordt toegekend. 

Twee jaar geleden vroeg een taxichauffeur een ontheffing op deze regel aan bij de gemeente Rotterdam. Hij wilde zonder SKRT-certificaat toch een RTX-vergunning kunnen aanvragen. De gemeente wees die ontheffing af, net als het bezwaar tegen dat besluit. Vervolgens koos de man voor een gang naar de rechter, maar die verwees de zaak door naar het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

In strijd met Wp 2000

Rotterdam heeft een taxiverordening, bedoeld om de kwaliteit van de opstapmarkt te verbeteren. De verordening verbiedt het om zonder RTX-vergunning taxivervoer aan te bieden. Maar volgens de taxichauffeur is de eis dat je voor die vergunning over een SKRT-certificaat in strijd met de Wet personenvervoer 2000. En dan specifiek artikel 82, het onderdeel dat het voor gemeenten mogelijk maakt om aanvullende eisen aan hun taximarkt te stellen. 

Die eisen zijn in Rotterdam niet bepaald in de taxiverordening, maar in het examenreglement van SKRT. Dat is een private organisatie en dus zou het volgens de taxichauffeur gaan om private certificering, iets waar de Wp 2000 geen ruimte voor zou laten. Verder zou ook onduidelijk zijn of de eisen die door SKRT worden gesteld wel in lijn zijn met de wet. De gemeente zou volgens de taxichauffeur zelf moeten beoordelen of een aanbieder van taxivervoer aan de wettelijke eisen voldoet, waarbij de uitkomst anders kan zijn dan het oordeel van de SKRT.

Ontheffing niet mogelijk

Maar, zo redeneert het College: de Rotterdamse taxiverordening is gebaseerd op artikel 82 van de Wet personenvervoer 2000. En die verordening voorziet niet in de mogelijkheid om de ontheffing te verlenen waar de taxichauffeur in kwestie om heeft gevraagd. Daar houdt het in deze zaak dan ook op, waardoor het College verder geen beoordeling loslaat op de voorwaarden die aan de RTX-vergunning worden gesteld.

Terug naar Berichten