Regering biedt sector geen hulp bij taxiverzekeringen

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 15/03/2019

Regering biedt sector geen hulp bij taxiverzekeringen

Hoewel taxiverzekeringen alsmaar duurder worden, ziet staatssecretaris staatssecretaris Stientje van Veldhoven geen reden om de taxibranche op dit gebied te helpen. Volgens haar moet de sector er zelf voor zorgen dat er minder schades worden gereden, zodat de premies omlaag gaan en de voorwaarden minder streng worden.

De kosten van schades die met taxi’s worden gereden, zijn al langere tijd groter dan met de betaalde premies kan worden gedekt. Volgens veel mensen in de branche ligt dit vooral aan jonge, onervaren chauffeurs die voor taxiplatforms in grote steden rijden. Hoe dan ook is het afsluiten of behouden van een taxiverzekering de afgelopen paar jaar een stuk lastiger geworden. Veel verzekeraars haakten af. Zij die overbleven, verhoogden hun premies en stelden strengere voorwaarden aan de verzekerden. En die ontwikkeling is nog niet ten einde.

Bedreiging van broodwinning

Intussen bleek onlangs dat er in Nederland 1.150 onverzekerde taxi’s rondrijden. Hoeveel dat er op dit moment zijn, is niet bekend. Eerder kwam uit een enquête door TaxiPro al naar voren dat veel taxiondernemers de steeds duurdere verzekeringen als een bedreiging zien voor hun broodwinning. Als de premies voor de taxiverzekering maar blijven stijgen, valt er volgens een steeds grotere groep geen goede boterham meer te verdienen met dit werk.

Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) reageert in een brief aan de Tweede Kamer op de schriftelijke vragen die er de laatste tijd over taxiverzekeringen werden gesteld. Zij verwijst naar wat de minister van Financiën daar in augustus vorig jaar al over zei. Volgens die minister, Wopke Hoekstra, moet het geen probleem zijn om in Nederland je taxi verzekerd te krijgen. “Er zijn nog voldoende verzekeraars die verzekeringen aanbieden aan taxi’s en die geen strikte voorwaarden en hoge premies hanteren”, zei Hoekstra toen.

‘Redelijk dat taxibranche kosten draagt’

Dat inmiddels de premies weer hoger en de voorwaarden weer strenger zijn geworden, is iets waar Van Veldhoven niet op ingaat. Zij legt de bal in deze kwestie bij de taxibranche. “De hoogte van de door verzekeraars vastgestelde premies is gerelateerd aan de daadwerkelijk veroorzaakte schades. Het is dan redelijk dat de taxibranche in Nederland die kosten ook zelf draagt. De meest effectieve manier om de premiestijging tegen te gaan, is een daling van de schadelast. Een marktinterventie door de Rijksoverheid is daarom niet aan de orde.” Van Veldhoven geeft wel aan de problematiek samen met de taxisector en verzekeraars te blijven volgen.

Terug naar Berichten