Regiotaxi Utrecht vanaf 2024 alleen voor wmo-cliënten

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 10/01/2019

Regiotaxi Utrecht vanaf 2024 alleen voor wmo-cliënten

In de provincie Utrecht wordt de komende jaren het doelgroepenvervoer vernieuwd. Over enkele jaren kunnen alleen wmo-reizigers nog van dit vervoer gebruik maken. In zijn huidige opzet sluit de Regiotaxi namelijk niet meer aan op de behoeften van gebruikers en voor de gemeenten wordt het bovendien te duur.

Dat is te lezen in een RaadsInformatieBrief van Stichtse Vecht, één van de zestien gemeenten die samenwerken binnen U16. Verder zijn onder meer de gemeenten Houten, Zeist, Utrecht en Nieuwegein bij dit samenwerkingsverband aangesloten. De vernieuwing betreft zowel het doelgroepenvervoer als het aanvullend openbaar vervoer. Het huidige vervoersysteem voldoet namelijk niet meer aan de behoeftes van de gebruikers, en dat geldt dan met name voor de Regiotaxi Utrecht.

Minder subsidie, meer gebruik

Een ander punt is de betaalbaarheid van het vervoer voor de gemeenten. Dat wordt de komende jaren een steeds lastiger verhaal. Dat komt omdat de subsidies van de provincies afnemen, terwijl het gebruik van de Regiotaxi juist toeneemt. Om die trend te keren, is de Regiotaxi vanaf 2024 alleen nog beschikbaar voor mensen met een wmo-indicatie. Nu kunnen ook OV-reizigers nog van dit vervoer gebruikmaken. 2024 is niet lukraak gekozen, want dan start er in de provincie Utrecht een nieuwe OV-concessie.

De huidige contracten voor de Regiotaxi lopen eind dit jaar af en dat is te kort dag om nu al te gaan vernieuwen. Er komt dus nog een aanbesteding voor het vervoer in zijn huidige vorm met een looptijd tot eind 2023. Maar binnen de aanbesteding komt wel ruimte om te experimenteren met het oog op de periode daarna. Daar komt een budget van 100.000 euro voor beschikbaar, waarbij de provincie de ene helft betaalt en de zestien gemeenten de andere.

4,7 miljoen euro

De komende jaren wordt de bijdrage van de provincie aan de Regiotaxi afgebouwd tot nul in 2024. In 2017 ging het nog om 4,7 miljoen euro. Er is een programmateam samengesteld dat de vernieuwing van het doelgroepenvervoer voor zijn rekening gaat nemen. Daarvoor zijn twee bouwstenen beschikbaar: een visie doelgroepenvervoer en een provinciale analyse van het aanvullend openbaar vervoer. Op grote lijnen gaat het programmateam met drie zaken aan de slag: de afstemming van het doelgroepenvervoer, het aanvullend OV en meer mensen met het reguliere OV laten reizen.

Terug naar Berichten