Roep om strengere taxiregels Amersfoort

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 13/03/2019

Roep om strengere taxiregels Amersfoort

De Burger Partij Amersfoort (BPA) wil dat de gemeente Amersfoort strengere eisen gaat stellen aan de plaatselijke taximarkt. Aanleiding daarvoor zijn de meldingen over aanrandingen door taxichauffeurs in de stad. 

De afgelopen zes maanden meldden drie vrouwen zich met zo’n ervaring bij de politie. In aanvulling op die formele meldingen zegt BPA signalen te hebben ontvangen dat er meer vrouwen door taxichauffeurs zijn aangerand in Amersfoort. Voor de partij reden om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders, met als onderwerp ‘De taximarkt in Amersfoort verdient een TTO-systeem’. De partij wil onder meer weten waarom de gemeente tot op heden nog geen systeem met Toegelaten Taxi Organisaties (TTO) heeft ingevoerd.

TTO of taxiverordening

Het feitelijke antwoord daarop is al bekend, want Nederland telt zeven gemeenten die een TTO-systeem mogen hanteren en Amersfoort hoort daar niet bij. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven werken met TTO’s; Utrecht, Enschede en Haarlemmermeer mogen dat eventueel ook. Een gemeente kan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wel een verzoek indienen om ook het TTO-systeem te mogen invoeren, maar die uitzondering wordt niet snel gemaakt.

Daarmee is de vraag om strengere eisen aan de taximarkt in Amersfoort overigens niet zinloos. Elke gemeente mag middels een verordening extra eisen aan de eigen opstapmarkt stellen, Amersfoort dus ook. Volgens de BPA zij die striktere taxiregels hard nodig en willen de plaatselijke taxiondernemers het ook graag. De partij zou daarom graag zien dat hier tussen gemeente en taxibranche een dialoog over tot stand komt.

Terug naar Berichten