Rotterdam neemt geen maatregelen tegen Trevvel

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 19/03/2019

Rotterdam neemt geen maatregelen tegen Trevvel

Het Rotterdamse doelgroepenvervoer wordt door Trevvel naar behoren verzorgd. Wethouder Sven de Langen ziet dan ook geen reden om in te grijpen, iets waar de fractie van Leefbaar Rotterdam om had gevraagd. Deze partij probeert al langer te bereiken dat Trevvel beboet wordt en dat de gemeente op zoek gaat naar een andere vervoerder.

Aanleiding voor de vragen was een artikel over een ernstig zieke man die door tekortkomingen van Trevvel problemen ondervond met vervoer van en naar het ziekenhuis. Meer in algemene zin stelt de partij dat de gemeente weliswaar tevreden is over de dienstverlening door Trevvel, maar dat in de stad hele andere geluiden klinken van ontevreden gebruikers. Leefbaar Rotterdam pleitte er eerder al voor dat Trevvel de contractuele boete van 1,5 miljoen euro opgelegd zou krijgen en dat de gemeente een nieuwe vervoerder moet zoeken.

Ruim voldoende

Het college van burgemeester en wethouders meldde onlangs nog dat Trevvel na een moeilijke start zijn dienstverlening in het eerste jaar op ruim voldoende niveau had gebracht. De antwoorden die de wethouder geeft op de vragen van Leefbaar Rotterdam volgen die lijn. Ook de eerste cijfers van 2019 laten geen afwijkingen van het beeld zien. Trevvel doet zijn werk naar behoren. De impact in de gevallen dat het niet goed gaat, is groot, erkent De Langen. Doorontwikkeling van de dienstverlening blijft daarom een speerpunt. Maar nu ingrijpen vindt hij niet nodig.

De kwestie die in het artikel aan bod komt, is volgens de wethouder voor alle betrokkenen ongewenst. Maar omdat het een anonieme melding betreft, is het vooralsnog niet mogelijk om er actie op te ondernemen. De wethouder geeft verder aan dat Trevvel bedoeld is voor vraagafhankelijk sociaal-recreatief vervoer. Vertragingen in dat vervoer kunnen voorkomen. Bovendien worden ritten gecombineerd vanwege efficiëntie, maar ook omdat reizigers het sociale aspect daarvan waarderen.

Ziekenvervoer geen taak van gemeente

Dus hoewel de wethouder het incident betreurt, stelt hij ook dat “Trevvel niet bedoeld, noch geschikt is voor ernstig zieke Rotterdammers.” Zittend ziekenvervoer is geen wettelijk taak van de gemeente, die dit dus ook niet inkoopt. Ernstig zieke mensen kunnen voor noodzakelijke medische behandelingen een beroep doen op ziekenvervoer via hun zorgverzekeraar. Het staat bestaande clienten van Trevvel Samen vrij om van deze dienst gebruik te maken, maar wel conform de geldende voorwaarden en met kans op vertraging en gedeelde taxi’s.

Leefbaar Rotterdam maakt ook nog de vergelijking met de vorige vervoerder RMC, die nauwelijks problemen zou hebben gehad in de uitvoering. Daar wil wethouder De Langen echter niet aan. Het begin van zo’n grote opdracht is voor elke vervoerder lastig, maar Trevvel heeft zich daar goed van hersteld. En ook onder RMC waren er dagelijks foutjes in de uitvoering. Dat is volgens De Langen met dagelijks vele duizenden reizigers niet te voorkomen. Het gaat er vooral om dat zulke zaken snel en efficiënt worden opgelost en afgehandeld, wat onder RMC het geval was en ook nu Trevvel het vervoer verzorgt.

Lees ook:

Terug naar Berichten