Ruim 1.150 taxi’s in Nederland niet verzekerd

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 21/02/2019

Ruim 1.150 taxi’s in Nederland niet verzekerd

In Nederland zijn momenteel 1.155 taxi’s onverzekerd. Dat is ongeveer 3 procent van het totale aantal taxi’s dat bij de RDW staat geregistreerd. Wie in het rijden op een onverzekerde taxi wordt betrapt, krijgt daarvoor een boete. Maar het feit dat er ruim 1.150 taxi’s zonder verzekering rondrijden, zorgt niet voor gerichte actie. Brancheorganisatie KNV verbaast zich daarover.

Het probleem met taxiverzekeringen speelt al langer. De laatste jaren zijn de premies fors hoger en voorwaarden veel strenger geworden. Ook hebben veel verzekeraars de taxibranche de rug toegekeerd. De overgebleven aanbieders proberen met hogere premies de toegenomen schades in de sector af te dekken. Het gevolg is dat voor veel taxiondernemers de verzekering steeds duurder is geworden. En die ontwikkeling lijkt nog niet ten einde te zijn.

De RDW houdt zich voor Nederland met de registratie van motorvoertuigen en rijbewijzen bezig. Navraag door TaxiPro wijst uit dat er momenteel 1.155 geregistreerde taxi’s onverzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid. Dat is circa 3 procent van het totale aantal geregistreerde taxi’s. WA-verzekerd zijn is een minimale verplichting voor autobezitters.

“De RDW ontvangt informatie van verzekeraars en verwerkt deze informatie binnen 24 uur. Wettelijk geldt een periode van 28 dagen waarbinnen verzekeraars een verzekering moeten melden bij RDW”, legt de RDW uit. Twee weken geleden waren er overigens nog 1.541 onverzekerde taxi’s. Na het verlopen van de vorige registratietermijn is dat aantal dus afgenomen naar 1.155.

Staande gehouden door politie

In 2011 is er een wet ingevoerd die het aantal onverzekerde voertuigen fors heeft helpen terugdringen: van 240.000 toen naar 35.000 in 2017. De RDW stuurt bovendien herinneringen aan mensen om aan hun voertuigverplichtingen te voldoen. Verder wordt er door de RDW met het Openbaar Ministerie overlegd over handhaving van onder meer taxi’s door middel van registervergelijking. Deze aanpak vergt nog wat voorbereiding maar zou in de loop van dit jaar van start moeten gaan.

Een taxi kan, net als elk voertuig, staande worden gehouden door de politie. Blijkt dan bij controle dat het voertuig onverzekerd is, dan volgt er via een check in de registers van de RDW een boete. Na de staandehouding wordt de boete verwerkt binnen de systemen van RDW en het Centraal Justitieel Incasso Bureau en binnen enkele dagen verzonden. Voor 2019 bedraagt de boete voor een niet verzekerd voertuig tussen de 400 en 600 euro. Als de overtreding vaker wordt vastgesteld, kan de boete ook vaker worden opgelegd.

Informatie niet gedeeld

Bij de politie is niet bekend dat er 1.155 taxi’s in Nederland niet verzekerd zijn, laat een woordvoerster weten. Dit soort informatie wordt ook niet door de RDW met de politie gedeeld. Het is “een primaire taak van het RDW om de registercontroles uit te voeren en sancties op te leggen. Wij kunnen via staandehoudingen, indien nodig, een proces-verbaal uitschrijven. De betreffende auto mag dan ook niet verder rijden”, legt een woordvoerster uit. De hoogte van de boete wordt per geval door het Openbaar Ministerie vastgesteld.

Actiever bekeuren

Hubert Andela zet namens Koninklijk Nederlands Vervoer vraagtekens bij de gang van zaken. “Als een overheidsinstelling als de RDW inderdaad kan zeggen welke taxiondernemers onverzekerd rondrijden, dan is het raar dat die overheid niet actiever is met bekeuringen opleggen en innen. Onverzekerde voertuigen vormen namelijk een groot risico voor passagiers en medeweggebruikers. En taxiondernemers zonder verzekering concurreren oneerlijk ten opzichte van de leden van KNV, van wie ik me niet kan voorstellen dat die zoiets doen. Bij het TX-keurmerk dat veel leden hebben, wordt ook gecontroleerd op verzekerd zijn.” 

Een mogelijkheid waar Andela ook nog rekening mee houdt, “is dat het bestand van de RDW niet helemaal actueel is. Dus dat er auto’s of busjes nog als taxi geregistreerd zijn, maar dat de taxiondernemer ze verkocht heeft en de voertuigen in het buitenland zijn beland.”

Lees ook:

Terug naar Berichten