Schiphol- en shuttlevervoer touringcar voortaan volledig uitbetaald

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 18/07/2019

Schiphol- en shuttlevervoer touringcar voortaan volledig uitbetaald

Touringcarbedrijven die nu nog de 5/6-regeling op Schiphol- en shuttlevervoer toepassen, moeten hun chauffeurs meer gaan betalen. De geschillencommissie cao Besloten Busvervoer oordeelt dat dit soort vervoer nog het meest op groepsvervoer lijkt, waardoor diensttijd ook volledig arbeidstijd is en zo moet worden uitbetaald.

De commissie boog zich over een aantal uitleggeschillen die al langer bestaan tussen FNV Toer en Busvervoer Nederland. Een daarvan betreft het Schipholvervoer, shuttlevervoer en P&O Ferry-vervoer. Het gaat dan om groepen mensen die tussen luchthaven of ferry en hotel worden gereden. 

Busvervoer Nederland vindt dit het meeste lijken op pendelvervoer, dat net als tourwagenvervoer wordt uitbetaald volgens de 5/6-regeling. Die regeling is ooit bedacht om in te spelen op het feit dat deze soorten touringcarvervoer vaak grote onderbrekingen kennen waarin de chauffeurs niet rijden, zodat de arbeidstijd 5/6 van de diensttijd bedraagt. Er wordt dus via die verdeling uitbetaald.

Minder lange onderbrekingen

FNV Toer is van mening dat de ritten in kwestie groepsvervoer zijn, omdat het beperkte groepen personen zijn en er met vaste roosters en schema’s wordt gewerkt. De commissie is het er mee eens dat het hier groepsvervoer betreft. Er is sprake van minder lange onderbrekingen en veel kortere wachttijden dan bij pendel- en tourwagenvervoer. En dus moet hier ook de 6/6-regeling worden toegepast, zodat diensttijd volledige arbeidstijd is en ook zo moet worden vergoed.

Carlo Cahn geeft namens Busvervoer Nederland aan dat deze uitspraak in de praktijk niet zonder gevolgen blijft. “Voor een deel van het touringcarvervoer dat wordt gereden, worden chauffeurs voor 5/6 deel uitbetaald. Dat is een essentieel onderdeel van onze cao en wij zijn er altijd van uitgegaan dat deze regeling ook geldt voor het Schiphol- en shuttlevervoer. Mijn indruk is dat lang niet alle touringcarbedrijven deze soorten vervoer voor 6/6 verlonen. Dat ze dat nu wel moeten gaan doen, heeft dus gevolgen voor hoeveel ze hun chauffeurs moeten betalen.”

Maakt weinig uit

Een ander punt waar de commissie naar keek, waren de werkgelegenheidsdagen. Volgens FNV zijn dit dagen met een eigen regeling en moet een overschot aan het einde van het dienstverband dan ook worden uitbetaald. Busvervoer Nederland denkt daar anders over, maar ook hier geeft de commissie de vakbond gelijk. Cahn geeft aan dat dit in de praktijk weinig uitmaakt, omdat er in de meeste gevallen aan het einde van een dienstverband nauwelijks werkgelegenheidsdagen over zijn. En is dat wel zo, dan betalen de meeste bedrijven ze gewoon uit.

Namens FNV Toer is Brigitta Paas tevreden met het advies van de geschillencommissie. “Met deze uitspraken dwingt de FNV tot betere naleving van de cao Toer. In de praktijk laat de naleving door werkgevers van deze cao nog vaak te wensen over. Met deze uitspraak zetten we een flinke stap in de goede richting ten gunste van werknemers.”

Terug naar Berichten