Schuil Personenvervoer failliet

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 25/01/2019

Schuil Personenvervoer failliet

Het Friese Schuil Personenvervoer is failliet verklaard. het bedrijf had te kampen met teruglopende inkomsten. Om te voorkomen dat het personeel geen salaris meer zou ontvangen, vroegen de eigenaren zelf het faillissement aan.

In de Leeuwarder Courant wordt gemeld dat bij Schuil nog acht mensen in dienst waren, nadat eerder werd afgeschaald vanaf twaalf medewerkers. Simon en Ester Schuil namen in 2012 Taxi van der Horn over. Nu zagen zij zich genoodzaakt zelf het faillissement van hun bedrijf aan te vragen. 

Als voornaamste oorzaak van het faillissement worden de omstandigheden in de taxibranche genoemd. Het bedrijf rijdt onder meer als onderaannemer voor Taxi Waaksma. Dat raakte vorig jaar een belangrijk deel van zijn werk kwijt en dat werkt door in de keten.

Kosten

Schuil rijdt verder onder meer voor zorgverzekeraar De Friesland. Een deel van dat pakket is overgenomen door Zilveren Kruis, waardoor de taxi’s met nieuwe boordcomputers moesten worden uitgerust. Tegenover die kosten staan tarieven die gelijk blijven, dus qua kosten kon het voor Schuil eigenlijk niet meer uit.

Zoals gebruikelijk bij dit soort faillissementen wordt het werk voorlopig voortgezet. Zo komt enerzijds het vervoer van vaak kwetsbare groepen niet in gevaar, terwijl anderzijds het bedrijf aantrekkelijk blijft voor een eventuele doorstart. De schulden van het bedrijf zijn, gezien de omstandigheden, niet al te hoog opgelopen.

Terug naar Berichten