Snel veranderde taximarkt nog niet uitontwikkeld

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 07/11/2018

Snel veranderde taximarkt nog niet uitontwikkeld

De taximarkt heeft de laatste jaren veel veranderingen doorgemaakt. Tegelijk moet de sector zelf veranderen om een gezonde toekomst te hebben. Dat bleek tijdens het IRU International Taxi Forum in Keulen.

De achtste editie van het IRU International Taxi Forum draaide om de taxi van de toekomst. In de diverse welkomstwoorden werd niet alleen benadrukt dat de taxisector allerlei veranderingen doormaakt, maar dat het ook essentieel is om daarop in te spelen. Dat idee werd in verschillende sessies nader verkend, met telkens een andere invalshoek.

Professor Richard Darbéra van onderzoeksinstituut CNRS is expert op het gebied van taxi en economie. Hij betoogde dat er niet één antwoord voor de internationale taximarkt is. Elk land heeft immers zijn eigen regels en wetten; elke stad zijn eigen dynamiek in de vervoersmarkt.

Maar wat alle taximarkten gemeen hebben, zijn de veranderingen van de laatste jaren. Technologie heeft de manier van bestellen en ritten of chauffeurs beoordelen veranderd en daardoor hebben veel nieuwe aanbieders de markt betreden. Daar moet de traditionele taxisector opnieuw zijn weg in vinden. Door technologische revoluties zijn de regels die taxibedrijven nog beschermen eigenlijk niet meer van deze tijd, stelt Darbéra.

Flexibeler en goedkoper

Door ontwikkelingen in techniek verandert er van alles, betoogt hij. Veiligheid en controle kan met behulp van GPS en dus veel goedkoper. En apps maken het ook beter mogelijk om op ritprijs te concurreren. Je kunt als individuele taxiondernemer flexibeler en goedkoper werken en beter inspelen op pieken en dalen in de vraag.

Tegelijk zijn er in de huidige economie bedrijven die dankzij investeerders jarenlang zonder winst kunnen draaien. Omdat ze niet naar winst op korte termijn hoeven te kijken, kunnen ze grote marktaandelen veroveren. Amazon doet dat in distributie en Uber is daarvan een goed voorbeeld in de taximarkt, aldus Darbéra. En verder kunnen taxibedrijven in de door technologie geregeerde maatschappij niet meer buiten diensten als Google, TripAdvisor en meer. Wie mee wil blijven doen, moet aansluiting vinden bij zulke netwerken.

Doel belangrijker dan middelen

Een andere sessie draaide om slimme taxi’s in slimme steden. Tsu-Jui Cheng van ICLEI, een samenwerkingsverband van lokale overheden inzake duurzaamheid, sprak over de toekomst van stedelijke mobiliteit. Voor lokale overheden zijn de uitdagingen volgens hem onder meer sociaal en economisch geladen. Steden worstelen met drie vragen: waar is precies een visie voor nodig, welke vervoersaanbieders hebben daarin voorrang en hoe kan technologie helpen om de vraagstukken op te lossen?

Het doel moet volgens Cheng in elk geval belangrijker zijn dan de middelen. Steden moeten niet kijken naar welke technologieën ze willen gebruiken, maar naar wat ze willen bereiken op het gebied van mobiliteit. Duurzaamheid is dan het doel en een geïntegreerd systeem van verschillende transportdiensten, waaronder taxi en openbaar vervoer, ligt dan voor de hand. Cheng benadrukte ook het belang van leren van elkaar. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de EcoMobility Alliance, waarin steden en andere partijen die ambitieus zijn op het gebied van nieuwe mobiliteit elkaar verder helpen.

80.000 taxi’s in Moskou

Een stad die veel uitdagingen op het gebied van mobiliteit kent, is Moskou. Dimitry Ponin is daar werkzaam op het departement van vervoer. De Russische hoofdstad telt zo’n 80.000 taxi’s die voor het grootste deel via één centraal systeem worden aangestuurd. De afgelopen jaren zijn er allerlei ontwikkelingen geweest maar Moskou kijkt ook naar de toekomst, waarbij het volgens Ponin de vraag is of er dan nog taxi’s zullen zijn. Hij is daar overigens optimistisch over.

De laatste jaren zijn er in Moskou allerlei zaken geregeld om het rijden van taxi’s mogelijk te maken. Denk aan rijbanen alleen voor bussen en taxi’s en speciale parkeerplaatsen voor taxi’s. Maar dankzij een subsidiesysteem wordt het ook mogelijk gemaakt te investeren in nieuwe voertuigen. Met een gemiddelde leeftijd van 2,8 jaar heeft Moskou daardoor een relatief jonge taxivloot.

En door te werken met één centraal systeem, kunnen data op grote schaal worden geanalyseerd. Dat maakt het volgens Ponin ook weer mogelijk om aanpassingen en ontwikkelingen richting de toekomst te doen. Als gevolg van al deze inspanningen is het aantal taxi’s in acht jaar tijd acht keer zo groot geworden. Het aantal vervoerde passagiers werd in die periode zeventien keer zo groot, terwijl de wachttijd voor taxiklanten zes keer zo kort werd. Volgens Ponin is dit bestaande en moderne systeem – aangepast op de stad in taxi en in combinatie met andere vervoersvormen – al een prima voorbeeld van slimme mobiliteit.

Op oude manier red je het niet

De rol van de taxi in de mobiliteitsketen van de toekomst kwam eveneens aan bod. Marko Javornik van digitale dienstverlener Comtrade liet daar zijn licht over schijnen. Binnen dat bedrijf richtte Javornik onder meer het Digital Transportation Lab op. Voor de traditionele taxisector heeft hij goed nieuws en slecht nieuws. De huidige stand van zaken is volgens hem een fase, geen eindpunt. Door technologische ontwikkelingen zijn we hier gekomen, maar het gaat nog verder. En in de volgende fase wordt de auto als individueel bezit de grote verliezer, dus dat biedt mogelijkheden voor taxi’s.

Het slechte nieuws: in die volgende fase ga je het niet redden als je op de oude manier naar taxiklanten blijft kijken. Volgens Javornik moeten ook aanbieders van taxivervoer onderdeel worden van het systeem waarin de ervaring van de consument leidend is. Binnen dat slechte nieuws is het goede nieuws dan weer dat veel meer sectoren die omslag moeten maken en dat dit ook goed mogelijk is. Het antwoord op alle vragen lijkt ook hier Mobility as a Service, waarbij de consument centraal staat in een ecosysteem van vervoersoplossingen – waaronder de taxi.

Terug naar Berichten