SP: draai afschaffen BPM-teruggave taxi’s terug

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 15/11/2018

SP: draai afschaffen BPM-teruggave taxi’s terug

De SP wil dat het kabinet afziet van het plan om de BPM-teruggaveregeling voor taxi’s af te schaffen. SP-Kamerleden Cem Laçin en Renske Leijten hebben een amendement ingediend op de belastingplannen waar de Tweede Kamer donderdagmiddag over stemt.

De BPM-teruggaveregeling betekent per taxivoertuig een belastingvoordeel van duizenden tot tienduizenden euro’s. Met name voor de grotere taxibusjes kunnen deze bedragen sterk oplopen. Het kabinet wil deze regeling gefaseerd afschaffen, waarschijnlijk om de sector versneld te laten vergroenen. Op uitstootvrije voertuigen is namelijk weinig of geen BPM van toepassing.

Onevenredig hard geraakt

Maar de taxisector stelt dat er nu nog te weinig van zulke taxibusjes zijn. De maatregel zal het doelgroepenvervoer alleen maar duurder maken, waarbij de kosten voor de gebruikers zijn. Het effect zal bovendien gering zijn, want de taxibusjes vormen slechts zo’n 2 procent van alle busjes in Nederland. Dat brengt ook iets anders met zich mee: de sector voelt zich door de maatregel onevenredig hard geraakt.

Eerder deze week werd er een petitie aangeboden. Daarbij kwam al ter sprake dat er meerdere moties zouden worden ingediend ten aanzien van de belastingplannen waar de Tweede Kamer donderdag over stemt. Laçin en Leijten komen zelfs met een amendement. Zij willen dat het kabinet helemaal afziet van het afschaffen van de BPM-teruggave voor taxivoertuigen, omdat het doelgroepenvervoer onevenredig hard wordt geraakt. “Het huidige, zeer beperkte aanbod van hybride of volledig elektrische voertuigen rechtvaardigt het afschaffen van de teruggevaregeling niet”, stellen beide Kamerleden.

Monitoren voertuigaanbod

Daarmee scharen zij zich achter de taxisector, die wil dat de maatregel wordt afgesteld of uitgesteld. Mocht dat eerste met het amendement niet lukken, dan heeft de motie die Leijten en Laçin indienden wellicht meer succes. Deze pleit voor uitstel van de maatregel met twee jaar. Een andere motie, ingediend door D66-Kamerlid Steven van Weyenberg en ondertekend door negen andere namens andere partijen. Deze motiet stelt voor om de maatregel door te voeren, maar wel te monitoren of er voldoende en tijdig aanbod is van geschikte voertuigen.

Lees ook: Taxisector naar Tweede Kamer voor behoud BPM-teruggave

Terug naar Berichten