Stekker uit regiecentrale Valleihopper

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 03/01/2019

Stekker uit regiecentrale Valleihopper

Er komt een einde aan de scheiding tussen regie en vervoer binnen de Valleihopper. Het is niet gelukt om met dit model meer efficiency en lagere kosten te realiseren. Dit kwam met name door de grote problemen met het leerlingenvervoer.

De Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. De regio startte twee jaar geleden met de Valleihopper. Er werd begonnen met het vraagafhankelijke vervoer; later stroomde ook het leerlingenvervoer van de meeste gemeenten in. Net als de andere regio’s in Gelderland, werd in de Foodvalley gekozen voor een scheiding tussen regie en vervoer. Met de regiecentrale hoopte men het doelgroepenvervoer voordeliger en goedkoper te organiseren.

Ondermijning van regiemodel

Met het leerlingenvervoer ontstonden al snel forse problemen. Vervolgens nam vervoerder Noot de regie tijdelijk en later zelfs permanent over van Transvision, waarna die laatste de vervoerders verweet opzettelijk het regiemodel te hebben ondermijnd. Dat leidde weer tot boze reacties van de gemeenten. Uiteindelijk kozen de betrokken partijen voor overleg en spraken zij de intentie uit om met de gekozen aanpak alsnog de gewenste doelen te halen.

Nu is dus duidelijk geworden dat dit niet is gelukt. Boersma Management en Advies voerde in opdracht van de Regio Foodvalley een evaluatie van de Valleihopper uit. Eerder kwam AT Osborne al met een rapport met als strekking dat er van alles was misgegaan met het leerlingenvervoer. Op basis van de rapporten en een advies van de bestuurscommissie Basismobiliteit hebben de betrokken gemeenten dus besloten om per 31 december 2019 te stoppen met de regiecentrale voor Valleihopper.

Geen toegevoegde waarde

Omdat het leerlingenvervoer slecht liep, werd er in de regie als snel een scheiding gemaakt tussen routegebonden en vraagafhankelijk vervoer. Dat bracht bundeling van de aansturing juist verder weg. En omdat er veel aandacht uitging naar het verbeteren van het leerlingenvervoer, kwam ment niet toe aan een ander doel: zorgen dat er minder vraag kwam naar het vraagafhankelijk vervoer. De regie op dat vervoer loopt goed, maar al met al heeft de regiecentrale voor de Valleihopper geen toegevoegde waarde. De efficiency is niet verbeterd en de kosten voor het vervoer stegen zelfs.

Het vraagafhankelijke vervoer loopt naar behoren, maar omdat er wordt gestopt met de regiecentrale heeft dat ook gevolgen voor het vervoer. Voor het vraagafhankelijke vervoer worden de overeenkomsten per 31 december 2019 beëindigd. Inzake het wmo-vervoer wordt de komende tijd een nieuwe regionale aanbesteding voorbereid. Daarbij wordt gekozen voor het callcentermodel.

Samenwerking met andere gemeenten

De contracten voor het leerlingenvervoer worden verlengd tot 1 augustus 2020, zodat er niet allerlei veranderingen plaatsvinden halverwege het schooljaar. De komende anderhalf jaar kan dan worden gebruikt om te kijken welke kansen samenwerking met andere gemeenten biedt. Voor de uitvoering gaat de voorkeur voor na 1 augustus 2020 uit naar het traditionele model waar de vervoerder zowel de ritaanname als de planning en de uitvoering van het vervoer regelt.

Terug naar Berichten