Taxichauffeur krijgt taakstraf voor aanranden passagier

Terug naar Berichten
Categorie: Taxipro Datum: 03/10/2018

Taxichauffeur krijgt taakstraf voor aanranden passagier

Voor het aanranden van een minderjarige vrouwelijke passagier is een taxichauffeur tot een taakstraf van 80 uur veroordeeld. Er was ook een beroepsverbod geeist, maar door het voorval is de man zijn Verklaring Omtrent Gedrag kwijtgeraakt en kan hij sowieso niet meer als taxichauffeur werken.

Het incident deed zich ruim twee jaar geleden in Friesland voor. Terwijl hij aan het werk was als taxichauffeur ging de man flink in de fout. Hij zou de toen minderjarige passagier bij haar been hebben gegrepen en zijn hand richting haar kruis hebben bewogen. Daarbij zij hij dingen als “wat wil je ook met zulke mooie benen?” en “je maakt me gek”. De jonge vrouw kon hem niet tegenhouden en durfde dat ook niet.

De verdachte zelf ontkent de gang van zaken, er zou niets zijn om het te bewijzen. Er was een getuige aan boord van de taxi, maar die zou alleen hebben bevestigd dat de taxichauffeur het meisje één keer op haar been heeft geslagen. Van de andere handelingen die zouden zijn gepleegd, is geen getuigenis. En al zou hij de handelingen hebben begaan, dan nog is er volgens zijn advocate geen sprake van aanranding of dwang. Er zou niets zijn dat wijst op seksuele intenties; hooguit was er sprake van grensoverschrijdend gedrag.

‘Nu is het genoeg!’

Uit de verklaring van het slachtoffer blijkt dat ze samen met een vriendin de taxi nam. De chauffeur zou haar al hebben betast terwijl ze nog allebei aan boord waren. Nadat de vriendin was uitgestapt, ging de chauffeur daar mee door. Hij hield zijn hand op haar been en zij durfde daar niets tegen te doen. Pas bij haar huis durfde ze zijn hand weg te halen en te zeggen “nu is het genoeg!”. Eenmaal thuis reageerde haar vader gelijk door de politie te bellen.

Volgens de rechter is wel degelijk bewezen dat de taxichauffeur de genoemde vergrijpen heeft begaan. Dat oordeel is gebaseerd op verklaringen van het slachtoffer en haar vriendin, die consistent zijn. Maar ook op een uitdraai van de boordcomputer taxi die het verloop van de rit bevestigt. Volgens de taxichauffeur zou er onenigheid zijn geweest over de ritprijs. Daarom zou het meisje overstuur zijn thuisgekomen. Maar er is verder niets dat daar op wijst, aldus de rechter.

Seksuele aard handelingen

Dat de taxichauffeur heeft gedaan wat hem wordt verweten, staat voor de rechter dan ook vast. Dan is er nog de vraag of die handelingen die hij pleegde ontuchtig zijn. Het gedrag en zijn opmerkingen wijzen op een seksuele aard. Ze gaan in tegen de heersende normen en zijn daarmee ontuchtig. En dit alles gebeurde ’s nachts in een rijdende taxi. Voor het slachtoffer was het niet mogelijk om de situatie te ontvluchten. Zodra ze de kans kreeg, rende ze weg van de taxi.

De officier van justitie eiste onder meer een taakstraf van 80 uur, twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf, een proeftijd en een beroepsverbod voor de taxichauffeur. In de uiteindelijke straf is daarvan alleen de taakstraf van 80 uur overgebleven, of 40 uur vervangende hechtenis. Daarin speelt ook mee dat de man door de verdenking zijn VOG kwijtraakte en vervolgens failliet ging. Zonder VOG kun je niet als taxichauffeur werken, dus een beroepsverbod vond de rechter in dit geval niet nodig.

Terug naar Berichten